224-0915/04 – Geotechnika a geotechnické stavby (GGS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aplikační rozvíjení znalostí základních geotechnických disciplín mechaniky hornin a zemin a zakládání staveb, směrem k etapám, operacím a technologiím provádění geotechnických konstrukcí a geotechnických staveb. Nabyté poznatky mají posluchači umožnit komplexní pohled na problematiku přípravy, projekce a provádění geotechnických konstrukcí a geotechnických staveb.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Záklaní obecné úkoly geotechniky; přehled geotechnických staveb a geotechnických konstrukcí; etapy přípravy, projektování, provádění, provozování, údržby, sanace a likvidace geotechnických staveb; monitoring; modelování; observační metoda; environmentální dopady existence geotechnických staveb. Dle individuálního zájmu podrobný výklad k zvoleným typům geotechnických staveb; podzemní; podpovrchové ražené; bezvýkopové technologie; podpovrchové zasypávané; povrchové přesypávané; jámy; zářezy; násypy; sanační a pod.

Povinná literatura:

Lumír Míča : Zemní konstrukce. Brno, VUT Brno FAST Ústav geotechniky 2004

Doporučená literatura:

Doporučená literatura k prostudování je individuálně určena na první konzultaci. Publikace nesmí být starší než 10 let.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování krátké studie na téma z vybrané oblasti geotechniky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod, vymezení termínů geotechnika, geotechnická konstrukce (GK), geotechnická stavba (GS), rozdělení geotechnických staveb 2.Etapy etapy přípravy, projektování, provádění, provozování, monitorování, údržby, sanace a likvidace GS 3.Monitoring a modelování GS; observační metoda 4.Environmentální dopady existence geotechnických staveb 5.Podzemní a podpovrchové GS 6.Bezvýkopové technologie 7.Stavební jámy, zářezy 8.Násypy 9.Geotechnické stavby v netradičních, mimořádných podmínkách – přírodních, realizačních 10.Rizika geotechnických staveb; přírodní; ekonomické; environmentální

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.