224-0916/02 – Mechanika podzemních konstrukcí (MPKDS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je navázat na základní znalosti studenta z oblasti pružnosti a pevnosti, stavební mechaniky,statiky, mechaniky hornin a zemin a dalších oblastí, tyto znalosti dále syntetizovat, rozšiřovat a aplikovat na specifické podmínky konstrukcí v podzemí. Student by měl být schopen po absolvování tohoto předmětu provádět objektivní analýzu a predikci reálného chování podzemní konstrukce v určitých podmínkách, syntetizovat a dále rozvíjet dosud získané poznatky a aplikovat metody výpočtu zatížení konstrukce a dimenzování konstrukce, včetně využití moderních metod matematického modelování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku statického posuzování a navrhování podzemních konstrukcí, zajišťujících stabilitu, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl. Součástí předmětu jsou metody stanovení stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla, základní přístupy a metody stanovení zatížení konstrukce, klasifikace výpočtových metod, jejich komparace a podmínky jejich aplikace. Velká pozornost je věnována problematice statického posouzení podzemních konstrukcí různých typů. K řešení jednotlivých typů úloh jsou využívány rovněž metody numerického modelování a specializované softwarové systémy (Plaxis, Phases, CESAR LCPC, Midas GTS, UDEC apod.).

Povinná literatura:

1. Aldorf,J.:Mechanika podzemních konstrukcí, VSB-TU Ostrava, 1999. 2. Aldorf a kol.: Podzemní stavby a zakládání staveb - vybrané kapitoly. ES VŠB- TU Ostrava.

Doporučená literatura:

Turček. P, Klepsatel., F. [i] Podzemné stavby I. [/i]Bratislaba: STU, 2004. ISBN: 80-227-2273-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola studia je prováděna průběžně na konzultacích.

E-learning

Předmět není vyučován e-learningovou formou.

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tématické okruhy: 1. Teoretické základy mechaniky podzemních konstrukcí - stav napětí a deformace tělesa, matemat. rovnice mechaniky kontinua, Airyho funkce. 2. Reologické modelování chování horninového prostředí, podmínky pevnosti a plasticity materiálů, konstitutivní modely (základní i pokročilé). 3. Stav napjatosti v okolí výlomů - analytický přístup, aplikace numerických metod 4. Přetváření nevyztužených podz. děl, stabilizační napětí. 5. Klasifikace výpočetních metod stability a zatížení výztuže. 6. Statické řešení výztuže podzemních děl, staticky určité a staticky neurčité konstrukce, problematika vlivu pasivního odporu. 7. Navrhování výztuží ze stříkaného betonu, svorníků a kombinovaných typů výztuží - přístupy analytické, využití numerických metod modelování 8. Dimenzování výztuží podle mezních stavů. 9. Konstrukce výztuží dřevěných, ocelových, betonových a železobetonových. 10. Řešení úloh mechaniky podzemních konstrukcí, které jsou objektem specifického zájmu doktoranda - metodika řešení, aplikace specializovaných 2D i 3D geotechnických softwarových systémů (Plaxis, Phases, CESAR LCPC. Midas GTS. UDEC, apod.)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.