224-0916/04 – Mechanics of Underground Structures (MPKDS)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2006/2007Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to build on students' basic knowledge of flexibility and strength, structural mechanics, statics, mechanics of rocks and soils, and other areas this knowledge to further synthesize, extend and apply to the specific conditions structures underground. Student should be able to after completing this course, carry out an objective analysis and prediction of the real behavior of underground structures in certain conditions, synthesize and further develop previously acquired knowledge and apply the methods of calculation load of the structure and design of structures, including the use of modern methods mathematical modeling.

Teaching methods

Individual consultations
Other activities

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku statického posuzování a navrhování podzemních konstrukcí, zajišťujících stabilitu, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl. Součástí předmětu jsou metody stanovení stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla, základní přístupy a metody stanovení zatížení konstrukce, klasifikace výpočtových metod, jejich komparace a podmínky jejich aplikace. Velká pozornost je věnována problematice statického posouzení podzemních konstrukcí různých typů. K řešení jednotlivých typů úloh jsou využívány rovněž metody numerického modelování a specializované softwarové systémy (Plaxis, Phases, CESAR LCPC, Midas GTS, UDEC apod.).

Compulsory literature:

Kolymbas, D.: Tunnelling Mechanics. Balkema, 2002. ISBN 3-89722-873-4.

Recommended literature:

Alfreds R. Jumikis. Rock mechanics - 2nd ed.. - Clausthal-Zellerfeld : Trans Tech Publications, 1983 - 613 s. : il. ISBN 0-87849-038-8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrola studia je prováděna průběžně na konzultacích.

E-learning

Předmět není vyučován e-learningovou formou.

Other requirements

There are no other special requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Topics: 1 Theoretical foundations of mechanics of underground structures - the state of stress and strain elements, mathemat. equations of continuum mechanics, the Airy function. 2 Rheological modeling of the behavior of the rock environment, the conditions of strength and plasticity materials constitutive models (basic and advanced). 3 State of stress around the excavation - an analytical approach, the application of numerical methods 4 Making unreinforced underground. works, voltage stabilizer. 5 Classification of methods of computational load stability and reinforcement. 6 Structural analysis of the reinforcement of underground workings, statically determinate and statically indeterminate design issues influence of passive resistance. 7 Design of reinforced shotcrete, rock bolts and combined types of reinforcement - analytical approaches, the use of numerical modeling methods 8 Dimensioning of reinforcement according to limit states. 9 Construction of reinforced wood, steel, concrete and reinforced concrete. 10 Solution of problems of mechanics of underground structures, which are object of specific interest doctoral student - methodology of solution, specialized 2D and 3D geotechnical software systems (Plaxis, Phases, CESAR LCPC. Midas GTS. UDEC, etc.)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3655) Civil Engineering (3607V035) Geotechnics P English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.