224-0917/02 – Geotechnika skládek (GSk)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aplikační rozvíjení znalostí základních geotechnických disciplín mechaniky hornin a zemin a zakládání staveb, v činnostech projektování, výstavby provozování a uzavírání skládek a odvalového hospodářství. Důraz je kladen na geotechnické okolnosti této kategorie geotechnických staveb a geotechnických konstrukcí v těchto stavbách aplikovaných. Do obsahu v tomto předmětu jsou zahrnuta doplňková témata, která se zabývají širšími souvislostmi – vztahy a dopady na okolní prostředí, riziky a ekonomicko-společenskými dopady možných geotechnických řešení. Cílem výuky je rovněž dílčí poznatky integrovat, tak aby absolvováním předmětu posluchač získal komplexní pohled na problematiku a dosáhl úrovně poznání potřebné pro samostatnou profesní odbornou činnost v této oblasti.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Obsahovou náplň předmětu tvoří vybrané geotechnické okruhy, jejichž znalost je nepostradatelná zejména při projektování skládek. Jsou zde zahrnutynásledující okruhy: vlastností (popisné, fyzikální, pevnostní a přetvárné) skládkovaných materiálů; způsoby hutnění skládkovaných materiálů; typy konstrukcí skládkových těles; stabilita tělesa skládky; návrhování parametrů tělesa skládky (tvar, počet a výška etáží; sklon svahu etáže; generální sklon svahu tělesa skládky; přetváření podloží skládky; deformace terénů, obklopujících skládku; ovlivnění řežimu podzemních vod; apd.

Povinná literatura:

Povinná literatura k prostudování je individuálně určena na první konzultaci. Doktorand nastuduje minimálně dvě odborné publikace k zadanému tématu. Publikace nesmí být starší než 10 let.

Doporučená literatura:

Povinná literatura k prostudování je individuálně určena na první konzultaci. Doktorand nastuduje minimálně dvě odborné publikace k zadanému tématu. Publikace nesmí být starší než 10 let.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola studia je prováděna na konzultacích

E-learning

Předmět není e-learningově vyučován

Další požadavky na studenta

Mechanika rozsáhlých a vysokých sypaných těles 2. Chování podloží pod rozsáhlými a vysokými sypanými tělesy. 3. Stabilita svahu Vysokých násypů. 4. Interakce podloží s tělesem násypou, vliv sedání podloží na deformace a stabilitu tělesa násypu 5. Konstrukce ochraných - isolačních bariér. 6. Dopady působení tíhy tělesa rozsáhlých a vysokých násypů na okolní prostředí, změny napjatosti, deformace a režim podzemních vod, environmentální dopady 7. Rizika, ekonomicko-splečenscké dopady geotechnických řešení skládek a odvalů. 8. Skládky odpadů tuhých komunálních odpadů 9. Ukládání odpadových materiálů naplavováním 10. Odvaly a výsypky hlubinných dolů a povrchových lomů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Mechanika rozsáhlých a vysokých sypaných těles 2. Chování podloží pod rozsáhlými a vysokými sypanými tělesy. 3. Stabilita svahu Vysokých násypů. 4. Interakce podloží s tělesem násypou, vliv sedání podloží na deformace a stabilitu tělesa násypu 5. Konstrukce ochraných - isolačních bariér. 6. Dopady působení tíhy tělesa rozsáhlých a vysokých násypů na okolní prostředí, změny napjatosti, deformace a režim podzemních vod, environmentální dopady 7. Rizika, ekonomicko-splečenscké dopady geotechnických řešení skládek a odvalů. 8. Skládky odpadů tuhých komunálních odpadů 9. Ukládání odpadových materiálů naplavováním 10. Odvaly a výsypky hlubinných dolů a povrchových lomů

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.