224-0917/02 – Geotechnical Egineering of Waste Dispolsals (GSk)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesHGF, FASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course provides knowledge in a domain of waste disposal permanent storage facilities foucussing on geotechnical disciplines involved in. Mechanics of rocks and soils, Foundation engineering, Implementation of geotechnical design and Costruction technologies. The graduate gets a comprehensive view on all geotechnical progblems conditioned with waste disposal permanent storage facilities and on the ways to scale them down.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Obsahovou náplň předmětu tvoří vybrané geotechnické okruhy, jejichž znalost je nepostradatelná zejména při projektování skládek. Jsou zde zahrnutynásledující okruhy: vlastností (popisné, fyzikální, pevnostní a přetvárné) skládkovaných materiálů; způsoby hutnění skládkovaných materiálů; typy konstrukcí skládkových těles; stabilita tělesa skládky; návrhování parametrů tělesa skládky (tvar, počet a výška etáží; sklon svahu etáže; generální sklon svahu tělesa skládky; přetváření podloží skládky; deformace terénů, obklopujících skládku; ovlivnění řežimu podzemních vod; apd.

Compulsory literature:

SARSBY, R.(2000). Environmental Geotechnics. Thomas Telford Publishing, London

Recommended literature:

SARSBY, R.(2000). Environmental Geotechnics. Thomas Telford Publishing, London

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrola studia je prováděna na konzultacích

E-learning

Předmět není e-learningově vyučován

Other requirements

Mechanics of large and high bulk solids

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Mechanics of large and high bulk solids

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner