224-0918/02 – Geotechnical and Geophysical monitoring (GGM)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFAST, HGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to extend and deepen knowledge about the methods of geotechnical and Geophysical monitoring of their limiting factors, the selection criteria monitoring device and methods of evaluation and interpretation of results monitoring measurements. Doctoral student should be able to pass this course set goals and possibilities of monitoring measurements for the specific situation propose an appropriate project monitoring, evaluate installation conditions individual monitoring devices, their reliability and relevance and the analyze and interpret the results of the monitoring measurements.

Teaching methods

Individual consultations
Other activities

Summary

Obsahem předmětu je podrobný přehled moderních metod geotechnického monitoringu a geofyzikálního průzkumu, studium principů jednotlivých monitorovacích zařízení, vhodnosti jejich použití, jejich technických, instalačních a případných dalších omezení. Součástí předmětu je rovněž problematika návrhu projektu monitoringu pro konkrétní reálné situace, a to z hlediska cílů monitoringu, metodické vhodnosti, technologické a metodologické náročnosti realizace monitorovacích měření, správného vyhodnocení a interpretace výsledků měření. Nedílnou součástí výuky jsou rovněž metody inverzní analýzy a jejich praktická aplikace.

Compulsory literature:

McDowell, P.W. et al. (2002): Geophysics in engineering investigations. CIRIA, London.

Recommended literature:

1. Lazebnik, G.E. (1998) :Monitoring of Soil-Structure Interaction. Chapman & Hall, New York, 1998. ISBN 0-412-07431-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrola studia je prováděna průběžně na konzultacích.

E-learning

Předmět není vyučován e-learningovou formou.

Other requirements

Overview of basic principles and methods of monitoring

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Topics: 1 Overview of basic principles and methods of monitoring 2 Monitoring stress in the rock environment 3 Monitoring expression strain measurements in the rock mass and on the surface 4 Monitoring pore pressures and groundwater flow 5 Methods of monitoring the stress-strain state of the reinforcement 6 Overview of geophysical methods (principle, apparatus, interpretation) 7 Geophysical methods for solid state physics 8 Geophysical methods for hydrogeological regime 9 seismological monitoring 10 Ostatní applications (eg corrosion) 11 Principles and methods of evaluation results of the monitoring measurement methods and inverse analysis

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner