224-0919/01 – Environmentální geotechnika (EG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět má za cíl dále dopnit a rozšířit stávající základní poznatky z geotechniky o nový okurh, který se zabývá environmentálními dopady geotechnický staveb a konstrukcí. V úvodu jsou definovány základní pojmy, účel environmentální geotechniky a čím se odlišuje od standardní stavební geotechniky. Dále následuje formulace hlavních témat, způsobů jejich řešení a jejich dokumentace praktickými přiklady. Znalost této problematiky umožní správné pochopení, vysvětlení, kvantifikaci a prognózu vývoje mnoha jevů (poklesy, defornace, snižení stability a únosnosti prostředí), doprovázejících každou rozsáhlejší geotechnickou stavbu, které vedoíu k zhoršení, nebo trvalému narušení okolního prostředí v němž se stavba nachází.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

V předmětu jsou syntetizovány poznatky obecné geotechniky ve vazbě na jejich aplikaci v oblasti ochrany a tvorby životního a přírodního prostředí. Kromě specifikace dopadů provádění geotechnických staveb na přírodní prostředí jsou v předmětu rozebírány postupy jejich predikce a omezování vlivu impaktů člověka na životní prostředí (svahové deformace, účinky tunelování, změny hydrogelogických poměrů, skládkování apod.). Absolvováním předmětu student získá rozšiřující informace a poznatky z oblastiaplikací geotechniky v ochraně a tvorbě životného prostředí, včetně některých metod predikce negativních dopadů (vlivy tunelování) a možnosti snižování těchto dopadů (svahové deformace).

Povinná literatura:

Literatura k prostudování je individuálně určena na první konzultaci. Dokrorand nastuduje minimálně dvě odborné publikace k zadanému tématu. Publikace nesmí být starší než 10 let.

Doporučená literatura:

Literatura k prostudování je individuálně určena na první konzultaci. Dokrorand nastuduje minimálně dvě odborné publikace k zadanému tématu. Publikace nesmí být starší než 10 let.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola studia je prováděna na konzultacích

E-learning

Předmět není e-learningově vyučován

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vztah mezi geotechnikou, geotechnickou stavbou a geotechnickou konstrukcí a životním prostředím. 2. Příčiíny vzniku jevů, způsobených realizací a exploatací geotechnických staveb v jejich okolním prostředí. 3. Metody prognózy dopadů geotechnických staveb na přírodní prostředí. 4. Postupy minimalizace dopadů geotechnických staveb na přírodní prostředí. 5. Environmentální dopady podpovrchových podzemních děl. 6. Environmentální dopady z povrchu hloubených geotechnických staveb. 7. Environmentální dopady sypaných geotechnických staveb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 65  33 3
        Zápočet Zápočet 35  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.