224-0922/01 – Geofyzikální metody průzkumu (GMP)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderními geofyzikálními metodami používanými pro geotechnické a inženýrsko-geologické aplikace, umět sestavit komplex gf. metod pro danou úlohu a umět interpretovat gf. výsledky pro GT a IG účely. Umět stanovit seizmické zatížení stavebního objektu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět zahrnuje informaci o principech jednotlivých metod inženýrské geofyziky, což zahrnuje metody gravimetrické, magnetometrické, seizmické, termické, geoelektrické, radionuklidové a částečně také karotážní. Zvláštní pozornost je věnována petrofyzice (fyzikální a geotechnické parametry zemin a hornin). Důraz je kladen na interpretace geofyzikálních dat pro inženýrsko-geologické a geotechnické problémy a sestavování optimálního komplexu metod geofyzikálních měření. Součástí předmětu je také stručná informace o posuzování seizmického zatížení objektů, a to jak technickými vibracemi (ČSN 73 0040), tak i zemětřeseními (Eurokód EN 1998).

Povinná literatura:

Mareš et al. (1990): Úvod do užité geofyziky. SNTL/ALFA, Praha, 677 stran. Gruntorád, J. a kol.: Principy metod užité geofyziky. SNTL. Praha, 1985, 190 s..

Doporučená literatura:

Müller, K., Okál, M. a Hofrichterová, L. (1985): Základy hornické geofyziky. SNTL/ALFA, Praha, 224 stran. Bláha, P. a Müller, K. (2001): Uplatnění geofyzikálních metod v geotechnice a stavebnictví. International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (EGRSE),VIII, č. 1-2, ČAAG – Praha, 24-28.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Principy metod inženýrské geofyziky – gravimetrie, magnetometrie, termická měření, radionuklidové metody, karotážní metody. 2.Principy metod inženýrské geofyziky – seizmická měření, geoelektrická měření 3.Petrofyzika – fyzikální a geotechnický parametry hornin 4.Sestavování optimálního komplexu geofyzikálních měření 5.Interpretace geofyzikálních dat pro IG a GT problémy 6.Posuzování seizmického zatížení objektů technickými vibracemi (ČSN 73 0040) 7.Posuzování seizmického zatížení objektů zemětřeseními (Eurokód EN 1998).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.