224-0924/01 – Hydrogeologie a odvodňování (HO)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Základy hydrogeologie a proudění podzemních vod – terminologie. Důlní vody a jejich charakteristika. Typy zvodnění a ovlivnění hydrogeologických struktur těžební činností. Hydraulika přítoků do dolů, lomů a stavebních jam, interference studní, teorie velké studny, horizontální drenáž. Hydrogeologický průzkumu a jeho úkoly (účelově zaměřeno na hornické inženýrství, odvodňování stavebních jam, povrchových lomů a hlubinných dolů, tunelů apod.). Aktivní a pasivní ochrana, projekty odvodňování, monitoring. Ochranné hráze a stěny. Odvodňování výsypek.

Povinná literatura:

Gregor R. : Odvodňovanie stavebných jám. VUT Brno, Stavební fakulta. Skripta PGS Geotechnika. Brno, 1990 Homola V., Grmela A. (1984): Cvičení z hydrogeologie.- 1.díl Skripta VŠB Ostrava, Bujok P., Grmela A. (1992): Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond. Skriptum VŠB Ostrava . Jetel J. (1982): Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech. Knihovna ÚÚG, sv. 58, Praha . Mucha I., Šestakov V. M. (1987): Hydraulika podzemných vód. ALFA/SNTL Praha, Homola V., Klír S. : Hydrogeologie ČSSR III - Hydrogeologie ložisek nerostných surovin. Academia Praha, 1987 Melioris L.,Mucha I.,Pospíšil: Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava/SNTL Praha. 1986/1988 Milič. J. : Odvodňování lomových polí. Skriptum VŠB, HGF. ES Ostrava.1981 Milič.J., Endel K. : Odvodňování dolů a lomů. Skriptum VŠB. ES Ostrava. 1984

Doporučená literatura:

Sasvári T. (1986): Podzemná hydraulika a fyzika vrstvy. Skriptum VŠT Košice, ES Košice. Mls J. (1988): Hydraulika podzemní vody. Skriptum ČVUT Praha. ES ČVUT Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce, protokoly, terénní cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy hydrogeologie a proudění podzemních vod – terminologie. Důlní vody a jejich charakteristika. Typy zvodnění a ovlivnění hydrogeologických struktur těžební činností. Hydraulika přítoků do dolů, lomů a stavebních jam, interference studní, teorie velké studny, horizontální drenáž. Hydrogeologický průzkumu a jeho úkoly (účelově zaměřeno na hornické inženýrství, odvodňování stavebních jam, povrchových lomů a hlubinných dolů, tunelů apod.). Aktivní a pasivní ochrana, projekty odvodňování, monitoring. Ochranné hráze a stěny. Odvodňování výsypek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.