224-0927/02 – Mechanika zemin (MZ)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu dokáže porozumět prostředí, v němž dochází k interakci horní konstrukce, základu a podloží. Spojí teoretickou i praktickou poznatky s obecnou mechanikou tuhých těles a poddajných látek a prostředí s hydraulikou, s inženýrskou geologií a numerickými metodami v geomechanice.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Šimek J. a kol.: Mechanika zemin. SNTL Praha 1990. Hulla J. a kol.: Mechanika zemín a zakladanie stavieb. Alfa Bratislava 1995. ČSN EN 1997-1 : 2006. Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná pravidla. Praha: Český normalizační institut, 2006. 138 s. ČSN EN 1997-2 : 2008. Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí – část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. Praha: Český normalizační institut, 2008. 152 s.

Doporučená literatura:

Hulla J., Turček P.: Zakladanie stavieb, Bratislava 1999; Aldorf a kol.: Geotechnické stavby. VŠB Ostrava, 1984;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

U závěrečné zkoušky student řeší problematiku mechaniky zemin spojenou s tématem jeho disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vícefázové prostředí zemin. Popisné vlastnosti (vlhkost, měrná a objemová tíha) a fyzikální vlastnosti. Zrnitostní složení. Plasticita a konzistence zemin, Attebergovy meze. Klasifikace hornin a zemin. Proudění vody zeminami, Darcyho zákon, obecná rovnice proudění, proudová síť konsolidace a její průběh, hydrodynamické účinky na konstrukce. Mechanika zemního tělesa, lineárně pružný poloprostor, metoda konečných prvků. Vlastnosti zemin při zatěžování, trojosá deformace, reologické modely v teorii konsolidace. Pevnostní vlastnosti zemin. Laboratorní a polní zkoušky, vyhodnocení. Stlačitelnost zemin, modul stlačitelnosti. Deformační charakteristiky. Metody výpočtu stabilit svahů a způsoby zabezpečování. Praktické aspekty mechaniky zemin, zemina jako stavební materiál, zlepšování vlastností, teplotní vlivy, dekonsolidace zemin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE - PhD 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní