224-0935/01 – Kotvení hornin (KH)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 10+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět "kotvení hornin" má za cíl podat podrobný výklad k probelmatice možného užití rovných/přímých elementů (tyčí, pásů, drátů, svazků drátů, lan, apod.) - hřebíků, svorníků, krátkých kotev, zeminových kotev, atd. k stabilizaci horninového prostředí, nebo podchycování konstrukčních elementů (patek, prahů, nosníků, desek, stěn a skořepin), k horninovému prostředí. Absolvováním tohoto předmětu posluchač získá, prohloubí a rozšíří poznatky, nezbytné pro odborné činnosti - plánování, projektování, řízení v oblasti specializované technologie, která je součástí, nebo tvoří základ mnoha geotechnických konstrukcí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Problematika "kotvení hornin" je projednávána z následujících hledisek: prostředky kotvení; technologie provádění kotvení; teorie-hyptézy činnosti kotevních elementů (kotevní element - prostředí; kotvení konstrukčních elementů do horninového prostředí); způsoby a formy spoluráce kotevních elementů se stavebními prvky (patka, stěna, pilota, deska, apd.), metody navrhování parametrů kotevních elementů; praktických aplikací v geotechnických stavbách (podzemní stavby, jámy, zářezy v zeminách a skalních horninách, násypy, sanace přírodních útvarů, podchycování stavebních objektů, atd.).

Povinná literatura:

Povinná literatura k prostudování je individuálně určena na první konzultaci. Doktorand nastuduje minimálně dvě odborné publikace k zadanému tématu. Publikace nesmí být starší než 10 let.

Doporučená literatura:

Povinná literatura k prostudování je individuálně určena na první konzultaci. Doktorand nastuduje minimálně dvě odborné publikace k zadanému tématu. Publikace nesmí být starší než 10 let.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování krátké studie na téma kotvení hornin a zemin

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.technologie provádění kotvení – podzemní stavby a konstrukce 2.technologie provádění kotvení – pažící konstrukce stavebních jam 3.technologie provádění kotvení – stabilizace svahů násypů 4.technologie provádění kotvení – skalních stěn abloků 5.technologie provádění kotvení – podchycování stavebních prvků 6.hypotézy činnosti a metody návrhu parametrů kotevních systémů v sklaních horninách 7.hypotézy činnosti a metody návrhu parametrů kotevních systémů v zeminách 8.činnost kotevních systémů a metody návrhu parametrů v kombinovaných strukturách o ostatními stavebními prvky

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku