224-0937/02 – Geomateriálové inženýrství (GI)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCU007 doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem předmětu je problematika specifických geomateriálů, vznikajících cílenou modifikací vlastností hornin a zemin v geotechnické praxi. Zvláštní pozornost je věnována kompozitním materiálům vznikajícím injektáží silikátových a polymerních médií do zemin, porušených hornin nebo stavebních konstrukcí. Je představen klasifikační systém základních kompozitních struktur, jejich unikátní materiálové vlastnosti, experimentální postupy a analytické laboratorní metody pro jejich testování a predikci chování in situ. Další významnou skupinou modifikovaných geomateriálů jsou materiály na bázi zemin stabilizovaných vápnem, cementy a vedlejšími energetickými produkty

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Ground Improvement. Edit. by M.P. MOSELEY, K. KIRSCH. New York: Spon Press, 2004. 431 p. KUTZNER, CH. Grouting of rock and soil. Rotterdam: AA Balkema, 1996. 271 p. KAROL, R. H. Chemical grouting and soil stabilization. New York: M Dekker Inc, 2003. 558 p WARNER, J. Practical handbook of grouting - soil, rock and structures. NY: Wiley, 2004. 700 p.

Doporučená literatura:

BELL, F. G. Engineering Treatment of Soils. London: E&FN Spon, 1993. 302 p. BODI, J., BODI, Z., SCUCKA, J., MARTINEC, P. Polyurethane grouting technologies. In Polyurethane. Rijeka: InTech Open Access Publ., 2012, Zafar, F., Sharmin, E. (Eds.) pp. 307-336.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní přehled injektážních technologií ve stavebnictví a geotechnice 2. Vlastnosti a chování různých typů injektážních médií v injektovaném prostředí hornin, zemin a stavebních materiálů 3. Strukturně-texturní klasifikace geomateriálů modifikovaných injektážemi 4. Laboratorní a in situ metody testování injektážních hmot a injektovaných geomateriálů 5. Vlastnosti injektovaných geomateriálů vznikajících in situ a v laboratorních podmínkách 6. Příklady praktických geotechnických aplikací při injektážích hornin, zemin a stavebních konstrukcí 7. Interakce zemin s anorganickými pojivy a možnosti posouzení efektivity stabilizace 8. Vlastnosti zemin stabilizovaných vápnem, cementy a vedlejšími energetickými produkty 9. Příklady praktických geotechnických aplikací při stabilizaci zemin

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.