224-0938/02 – Environmentální problémy v geotechnice (EPG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 26+0
kombinovaná Zkouška 26+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit schopnosti studentů analyzovat dopady geotechnických staveb na přírodní prostředí, projektovat preventivní a reparativní opatření pro případy antropogenních vlivů i geohazardů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku dopadů provádění geotechnických staveb na přírodní prostředí. Jsou rozebírány možnosti jejich predikce a omezování impaktů člověka na životní prostředí. Studenti rozšíří své znalosti jak v oblasti příčin geohazardů (svahové deformace, povodně), tak antropogenních vlivů staveb (změny hydrogeologických poměrů v důsledku realizace geotechnických staveb, kontaminace půd a vod z důvodu skládkování odpadů apod.). Součástí předmětu je i problematika environmentálních dopadů důlní činnosti a podzemních staveb, zejména se zaměřením na likvidaci dolů (zatápění hlubinných dolů, stabilita likvidovaných jam, poklesové kotliny, sanace odvalů a odkališť atd.), dopadů tunelování (např. změna hydrogeologických poměrů). K tématům předmětu přísluší i problematika kontaminace půd a vod a jejich sanace. Prioritním cílem předmětu je shrnout možnosti preventivních a reparativních opatření.

Povinná literatura:

Sarsby, Robert W.. (2013). Environmental Geotechnics (2nd Edition). ICE Publishing. Online version available at: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpEGE00003/environmental-geotechnics/environmental-geotechnics Vybrané publikace dostupné online z časopisu Geotechnika ISSN 1211-913X. Dostupné http://geotechnika-casopis.cz/obsah.php

Doporučená literatura:

Vybrané publikace dostupné online z časopisu Geotechnika ISSN 1211-913X. Dostupné http://geotechnika-casopis.cz/obsah.php

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce ke zvolenému tématu, souvisejícímu s tématem doktorské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tematicky je možno charakterizovat následující okruhy ve výuce Environmentální geotechniky: 1. Geotechnika a životní prostředí - environmentální vlivy, interakce stavba - životní prostředí. 2. Geotechnické hodnocení rizik, management a udržitelnost - rizika a jejich hodnocení – druhy rizik, řízení rizik, bázová („Baseline“) studie, analýzy rizik. 3. Geotechnická opatření k eliminaci či minimalizaci dopadů geohazardů (např. zemětřesení, svahové nestability, povodně, záplavy, sucho, poklesy terénu) 4. Kontaminace půd a vod - monitoring, predikce mobilizace a šíření, preventivní a reparativní opatření. 5. Konstrukce skládek odpadů (včetně důlních), aktuální poznatky z oblasti konstrukce inženýrských bariér - covers (překrytí), liners, podzemní nepropustné stěny, aplikaci geosyntetik v geo-environmentálním inženýrství atd. 6. Problematika podzemního skladování odpadů. a/ Geosekvestrace CO2, b/ Hlubinné ukládání radioaktivních odpadů, c/ Podzemní zásobníky plynu, 7. Environmentální dopady důlní činnosti – likvidace dolů. a/ Důlní odpady - odvaly, odkaliště (tailings, tailings dams), loužící pole - konstrukce a sanace, b/ Geotechnické problémy důlní činnosti – stabilita lomových stěn – odvodňování („depressurization“), c/ Environmentální dopady likvidace dolů – zatápění, stabilita jam, výstupy plynů, d/ Monitoring starých zátěží z důlní činnosti, potenciální využití starých důlních děl a důlních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.