224-0942/02 – Pokročilé metody modelování geotechnických úloh (PMMGP)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem předmětu je problematika pokročilých metod modelování pro řešení komplexních, zejména prostorových úloh z oblasti geotechniky a podzemního stavitelství, pozornost bude, mimo jiné, věnována modelování sdružených termo-mechanických, hydro-mechanických geotechnických problémů a problémů souvisejících s modelovou implementací mimořádných zatížení do geotechnických modelů (dynamická zatížení, zatížení spojená s povodňovými stavy apod.).Pozornost bude rovněž věnována metodám modelování v diskontinuitním prostředí. Další oblast studia představují pokročilé konstitutivní modely chování zeminových a horninových materiálů a diskontinuit. Disertant bude seznámen s principy a aplikací stochastických metod modelování , metodami citlivostní analýzy i optimalizačními metodami . Absolvováním předmětu by měl být student schopen analyzovat daný problém z hlediska formulace koncepčního modelu komplexních geotechnických problémů i výběru vhodné metody matematického modelování, definovat vstupní data, realizovat odpovídající matematický model (včetně stochastické simulace), vyhodnotit citlivost odezvy modelu na vstupní data, formulovat a analyzovat výsledky modelování a provádět optimalizační výpočty.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Bull, J.W. Numerical Analysis and Modeling in Geomechanics. Spon Press. 2003. ISBN 0-415-24328-9. Potts, D., Zdravkovic, L. Finite element analysis in geotechnical engineering. Thomas Telford. 1999. ISBN 0-7277-2753-2. Gioda, Z. Modeling in Geomechanics. Wiley 2000. Computational Geomechanics (with Special Reference to Earthquake Engineering). O.C. Zienkiewicz, A.H.C. Chan, M. Pastor, B.A. Schrefler and T. Shiomi (eds), John Wiley and Sons publ., 2000.

Doporučená literatura:

Soil and Rock Behaviour and Modelling. Proceedings of Sessions of Geoshanghai. Luna. R et al.(ed.)Shanghai: China, 2006.ISBN 0-7844-0862-9. Ababou, R., A. Millard, E. Treille, M. Durin, and F. Plas. Continuum Modeling of Coupled Thermo-Hydro-Mechanical Processes in Fractured Rock. Comput. Methods in Water Resources, Kluwer Academic Publishers, A. Peters et al. eds. Vol.1, Ch.6,1994. pp.651-658. P. A. Cundall. Distinct Element Models of Rock and Soil Structure. Analytical and Computational Methods in Engineering Rock Mechanics (E.T. Brown, ed.). George Allen and Unwin, London, England, 1987, pp. 129- 163. Perras MA, Diederichs MS, Lam T, Kwok C, Armstrong R, Henderson J. A review of excavation damage zone in sedimentary rocks with emphasis on numericalmodelling for EDZ definition. In: Proceedings of the 63rd Canadian Geotechnical Conference, Calgary, Canada; 2010. p. 742e50.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování numerického modelu problému dle zaměření disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) pokročilé konstitutivní modelování chování zeminových a horninových materiálů přístupy a metody stanovování parametrů pokročilých konstitutivních modelů chování zeminových a horninových materiálů 2)modelování sdružených hydro -mechanických resp. thermo-hydro- mechanických geotechnických úloh 3)modelování odezvy geotechnických konstrukcí vystavených účinkům dynamického zatížení (vlivy dopravy, vliv důlně indukované seismicity apod.) 4)modelování v diskontinuitním prostředí charakterizovaném interakcí bloků a kontaktů (např. skalní stěny) 5)přístupy k modelování porušených zón v okolí podzemních a hornických děl 6) stochastické simulační metody (Metoda Monte Carlo, Latin Hyperube Sampling apod.) 7)metody citlivostní a optimalizační analýzy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.