224-0943/02 – Geomonitoring a inverzní analýza (GIA)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem předmětu jsou metody geotechnického monitoringu využívajících sofistikované systémy kontrolního sledování pro geomonitoring nejen ve standardních podmínkách, ale i v podmínkách mimořádných (např. v podmínkách zvýšené teploty, vlhkosti apod.). Pozornost bude věnována např. monitorovacím systémům využívajících technologií optických vláken, systémy GPS a další moderní technologie, které umožňují realizovat monitorovací měření v geotechnice s cílem reagovat, mimo jiné, i na nové technologie realizace geotechnických a podzemních staveb i na nutnost současné společnosti využívat ke stavební činnosti i obtížné geotechnické podmínky, které kladou mnohem vyšší kvalitativní i kvantitativní nároky na geotechnický monitoring. Student bude seznámen s principy jednotlivých monitorovacích zařízení, s vhodností jejich použití, s technickými, instalačními i případnými dalšími omezeními a s optimalizačními zásadami geotechnického monitoringu. Součástí předmětu je rovněž problematika návrhu projektu monitoringu pro konkrétní reálné situace, a to z hlediska cílů monitoringu, metodické vhodnosti, technologické a metodologické náročnosti realizace monitorovacích měření, správného vyhodnocení a interpretace výsledků měření. Jedním z důležitých dílčích cílů předmětu je seznámit studenta s metodami inverzní analýzy a jejich využitím pro objektivizaci vstupních dat matematických modelů, prognózování budoucího chování geotechnických staveb i stanovení objektivních varovných stavů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Hrubešová, E.2012. Geotechnický monitoring[online]. VŠB-TU Ostrava[cit. 4.4.2018]: Dostupné z: http://www.geotechnici.cz/predmety/geotechnicky-monitoring Rozsypal A. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Jaga group, Bratislava 2001. Dunnicliff, J. Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance. John Wiley 1988. ISBN 0-471-00546-0. Fajkus, M., Nedoma, J., Mec, P., Hrubesova, E., Martinek, R., Vasinek, V. Analysis of the highway tunnels monitoring using an optical fiber implemented into primary lining. Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, VOL 68 (2017), No 5.pp. 364–370.

Doporučená literatura:

Leung CF, Tan SA, Phoon KK,. Field Measurements in Geomechanics. In: Proceedings of the 5th International Symposium on Field Measurements in Geomechanics CFMGM99 (Singapore, December 1-3, 1999). Balkema,pp. 109-162. Hauswirth, D., Puzrin, A.M., Carrera, A., Standing, J.R., and Wan, M.S.P. Use of fibre-optic sensors for simple assessment of ground surface displacement during tunnelling. Géotechnique 64: 837-842 (2014). Pei, H.F., Yin, J.H., Zhu, H.H., Hong, C.Y., Jin, W., Xu, D.S.. Monitoring of lateral displacements of a slope using a series of special fibre Bragg grating-based in-place inclinometers. Measurement Science and Technology, 23(2),2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování návrhu projektu monitoringu specifické geotechnické stavby, konzultace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Moderní metody geotechnického monitoringu – přehled, základní principy 2. Geotechnická rizika a kontrolní sledování geotechnických a podzemních staveb 3. Varovné stavy, jejich specifikace a identifikace 4. Kontinuální monitoring liniových staveb s využitím standardních i pokročilých metod monitoringu 5. Monitoring přetvárných projevů povrchu s využitím moderních systémů kontrolního sledování (GPS apod.) 6. Monitoring hydrostatických a hydrodynamických účinků podzemní vody 7. Monitoring napětí a přetvoření ve stabilizačních konstrukcích (tunelová ostění, opěrné konstrukce apod.) 8. Monitoring dynamických účinků (doprava, trhací práce, dynamické účinky stavebních strojů, důlně indukovaná seismicita) 9. Specifika, zásady a metody komplexního monitoringu přírodních svahových těles 10. Metody a zásady monitoringu antropogenních svahových těles (násypy, sypané hráze apod.) 11. Specifika monitoringu výsypkových těles velkých rozměrů 12. Sbližovací a graficko-analytické metody inverzní analýzy 13. Metody inverzní analýzy založené na přímých optimalizačních postupech

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.