224-0947/02 – Seismické inženýrství (SI)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět soustřeďuje poznatky týkající se hodnocení seizmického zatížení stavebních objektů. Absolvent bude seznámen se základy vzniku a šíření seismických vln, základy fyziky zemětřesení a rozšířením ohnisek zemětřesení v České republice a ve světě. K posuzování seizmického zatížení objektů zemětřeseními je využíván Eurokód 8, který vychází z doporučení pro vlastnosti objektu K posouzení vlivu technických vibrací na objekty je v České republice využívána norma ČSN 73 0040. Cílem předmětu je umět navrhnout opatření pro minimalizaci škod na objektech následkem seizmického zatížení. Pro zohlednění komplexního hodnocení tohoto procesu je nutné zohlednit tři hlavní parametry: zdroj vibrací, geologické prostředí, jímž se šíří seismické vlny a přípovrchová lokální geologie ve vyhodnocovaném bodě (geologické a/nebo technické problémy). Hlavní témata přednášek: Vznik a šíření seismických vln, vlastnosti seismických vln v geologickém prostředí, zemětřesení, indukovaná seismicita, technická seismicita, aparaturní vybavení, hodnocení vibrací pomocí Eurokódu 8, hodnocení vybrací vyvolaných odstřelem trhavin. Absolvent bude seznámen se základy seismického inženýrství, rozšířením zemětřesení, pravidly pro návrh stavebních objektů v seismicky aktivních oblastech a posuzováním vlivu vibrací na stavební objekty. Bude schopen se aktivně zúčastnit seismických měření a jejich vyhodnocení podle běžně používaných metodik a norem.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět navazuje na poznatky získané při studiu vibračních účinků trhacích prací. Seznamuje absolventy se základními pojmy a poznatky vibračního pole a základy seismologie. Významnou oblastí seizmického inženýrství je seizmické zatížení stavebních objektů. K posuzování tohoto zatížení zemětřeseními je v Evropě používána norma Eurokód 8. V národní aplikační příloze pro Českou republiku je oproti dosavadnímu hodnocení podle ČSN 73 0036 uvedeno nové pojetí mapy seizmických zón. K posuzování zatížení technickými vibracemi je v ČR využívána norma ČSN 73 0040, v Evropě např. mezinárodní norma ISO 4866.

Povinná literatura:

Česká technická norma ČSN EN 1998-1: Eurokód 8. ČNI, 2006. ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva. ČNI, 1996.

Doporučená literatura:

Procházková, D.: Seismické inženýrství na prahu třetího tisíciletí. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Dojčár, O., Horký, J. a Kořínek, R.: Trhacia technika. Montanex, a.s., 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata přednášek: Vznik a šíření seismických vln, vlastnosti seismických vln v geologickém prostředí, zemětřesení, indukovaná seismicita, technická seismicita, aparaturní vybavení, hodnocení vibrací pomocí Eurokódu 8, hodnocení vybrací vyvolaných odstřelem trhavin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.