224-0948/02 – Moderní metody geofyzikálního průzkumu (MMGP)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět shrnuje základní principy geofyzikálních metod. Cílem je demonstrovat použití jednotlivých metod a metodik pro různé účely. Důraz je kladen na ocenění správnosti a dostatečnosti zvolené metodiky, posouzení kvality a věrohodnosti naměřených dat a znalost interpretace naměřených geofyzikálních dat pro sledovaný účel. Témata zaměření jsou zvolena podle aktuálně řešených problematik, například využití pro ekologii, archeologii, stavebnictví, geotechniku nebo poškozená území. Absolvent získá schopnost podílet se na přípravě projektu geofyzikálních prací a komplexní interpretaci geofyzikálních poznatků pro daného odběratele (geologa, geotechnika, stavaře, archeologa …). Hlavní témata přednášek: Geologické vědy, úloha a cíle fyzikální geodézie a geofyziky. Fyzikální pole Země. Geofyzikální metody v hydrogeologii. Geofyzikální metody v geotechnice a stavebnictví. Geofyzikální metody v ekologii a při řešení starých ekologických zátěží. Geofyzikální metody v archeologii. Geofyzikální metody při průzkumu poškozených území a opuštěných průmyslových areálů. Absolvent bude seznámen s moderními postupy měření a zpracování geofyzikálních, zvláštní důraz bude kladen na interpretaci získaných výsledků pro potřeby zadavatele úkolu. Těžiště znalostí bude v geoelektrických a seismických metodách, méně budou definovány ostatní metody, např. gravimetrie, termika či radiometrie. Kromě poznatků o vlastních geofyzikálních měření bude zmíněna problematika opakovaných měření a monitorování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět navazuje na základní geofyzikální poznatky. Absolventi budou seznámeni s novějšími aparaturami a technikami geofyzikálních měření. Na typových příkladech z jednotlivých tématik získají absolventi představu, jak správně a efektivně sestavit metodiku geofyzikálních měření a jak správně navrhnout interpretační postupy jak z pohledu vyhodnocení naměřených dat, tak i z pohledu zadavatele tematického úkolu. Tématiky vychází z aktuálních nejčastěji řešených zadání (hydrogeologie, geotechnika, stavitelství, poškozená území, archeologie).

Povinná literatura:

Mareš, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky. SNTL, Praha, 1990. Tematicky zaměřené webové stránky odborných geofyzikálních firem.

Doporučená literatura:

Brázdil a kol.:Úvod do studia planety Země, SNTL, Praha, 1988. Gruntorád, J. a kol.: Principy metod užité geofyziky. SNTL, Praha, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hlavní témata přednášek: Geologické vědy, úloha a cíle fyzikální geodézie a geofyziky. Fyzikální pole Země. Geofyzikální metody v hydrogeologii. Geofyzikální metody v geotechnice a stavebnictví. Geofyzikální metody v ekologii a při řešení starých ekologických zátěží. Geofyzikální metody v archeologii. Geofyzikální metody při průzkumu poškozených území a opuštěných průmyslových areálů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260003) Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.