225-0002/01 – Tech.zaříz. bud. a staveb II. (tzb - II.) (TZB)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

XXX

Vyučovací metody

Anotace

Předmět podává základní informace o sdílení tepla, vnitřním klimatu budov, vytápění místností, otopných soustavách, domovních zdrojích vytápění, předávacích stanicích, vzduchotechnice, větrání a klimatizaci. Dále se zabývá energetickou náročností staveb, globálním oteplování, měřením prostupu tepla stavebními konstrukcemi a bezemisní zátěží území stavbou. Předmět seznamuje studenty s moderní technologií využití netradičních zdrojů energií a hysolární technologií. Tento předmět je určen pro studenty základního kursu na oboru průmyslové a pozemní stavitelství, stavební hmoty a diagnostika staveb, který zahrnuje výuku v profesích vytápění, větrání, klimatizace a vzduchotechnika, ekologie a úspora energie.Teoretické znalosti získané na přednáškách využijí studenti ve cvičeních, ve kterých se vypracovává projekt zaměřený na jednotlivé okruhy předmětu.

Povinná literatura:

Pekarovič, Petráš, Lulkovičová, Takács: Vykurovanie I. a II.,Bratislava, SVŠT, 1991 Jelínek V. a kolektiv: TZB II. Vytápění. Přednášky,Praha, Vydavatelství ČVUT, 1996 Jokl M.: TZB - Interní mikroklima, ventilační a klimatizační technika,Praha, ES ČVUT, 1992, 1995 Papež K.: TZB. Větrání a klimatizace. Cvičení,Praha, Vydavatelství ČVUT, 1994 Kolektiv: Obnovitelné zdroje energie,Praha, PUBLIC, 1994

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova rozvrhových jednotek: Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Doporučená literatura. 2. Vytápění. Sdílení tepla. Vnitřní klima budov. 3. Vytápění. Výpočet tepelných ztrát. Vytápění místností. 4. Vytápění. Otopné soustavy. Zabezpečovací zařízení. 5. Vytápění. Domovní zdroje vytápění. Předávací stanice. Příprava teplé vody. 6. Vytápění. Kybernetizace vytápění. Teplovzdušné vytápění. Elektrické a plynové vytápění. 7. Větrání a klimatizace. Optimalizace mikroklima budov. Soustavy vzduchotechniky. 8. Větrání a klimatizace. Přirozené větrání. Malá vzduchotechnika. Nucené větrání. 9. Větrání a klimatizace. Klimatizace. Chladicí soustavy pro vzduchotechniku. 10. Ekologie a úspory energie. Energetická náročnost stavby. Globální oteplování. Tepelná izolace staveb. 11. Ekologie a úspory energie. Energetické úspory na tradičních a netradičních envirosystémech budov. 12. Ekologie a úspory energie. Netradiční energetické zdroje. Energeticky úsporné domy. Hysolární technologie. 13. Prostup tepla zdivem. Měření na stavebních objektech. Dálková měřené prostupu tepla. 14. Bezemisní zátěž území stavbou. Cvičení: 1. Doporučená literatura a normy. 2. Vytápění. Návrh otopné soustavy. 3. Vytápění. Návrh kotelny. 4. Vytápění. Návrh dvouokruhového solárního systému. 5. Vytápění. Typické PP. 6. Vytápění. Typické NP. 7. Větrání a klimatizace. Návrh soustavy malé vzduchotechniky. 8. Větrání a klimatizace. Návrh soustavy vzduchotechniky. 9. Větrání a klimatizace. Návrh chladící soustavy pro vzduchotechniku. 10. Ekologie a úspory energie. Výpočet sluneční radiace. 11. Ekologie a úspory energie. Výpočet energie zachycené kolektory. 12. Návrh topných a varných zařízení pro domácnost. 13. Měření dodaného a odebraného tepla. 14. Měření prostupu tepla. Projekt: A Projekt vytápění 1. Technická zpráva projektu vytápění – tepelné ztráty. 2. Půdorys typických podlaží – rozvod vytápění 3. Půdorys podlaží – ležatý rozvod vytápění 4. Schéma systému vytápění B. Projekt nuceného větrání 5. Technická zpráva projektu nuceného větrání – množství odváděného vzduchu, výpočet tlakových ztrát potrubí, návrh ventilátoru. 6. Půdorys podlaží – návrh systému větrání. 7. Řez systémů větrání. C. Projekt - Návrh slunečních kolektorů. 8. Technická zpráva projektu – výpočet sluneční radiace, energie zachycené kolektory. 9. Situace, půdorys – zakreslení umístění kolektorů. 10. Schéma navrženého systému. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku