225-0002/01 – Building Services II. (TZB)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

XXX

Teaching methods

Summary

Předmět podává základní informace o sdílení tepla, vnitřním klimatu budov, vytápění místností, otopných soustavách, domovních zdrojích vytápění, předávacích stanicích, vzduchotechnice, větrání a klimatizaci. Dále se zabývá energetickou náročností staveb, globálním oteplování, měřením prostupu tepla stavebními konstrukcemi a bezemisní zátěží území stavbou. Předmět seznamuje studenty s moderní technologií využití netradičních zdrojů energií a hysolární technologií. Tento předmět je určen pro studenty základního kursu na oboru průmyslové a pozemní stavitelství, stavební hmoty a diagnostika staveb, který zahrnuje výuku v profesích vytápění, větrání, klimatizace a vzduchotechnika, ekologie a úspora energie.Teoretické znalosti získané na přednáškách využijí studenti ve cvičeních, ve kterých se vypracovává projekt zaměřený na jednotlivé okruhy předmětu.

Compulsory literature:

Pekarovič, Petráš, Lulkovičová, Takács: Vykurovanie I. a II.,Bratislava, SVŠT, 1991 Jelínek V. a kolektiv: TZB II. Vytápění. Přednášky,Praha, Vydavatelství ČVUT, 1996 Jokl M.: TZB - Interní mikroklima, ventilační a klimatizační technika,Praha, ES ČVUT, 1992, 1995 Papež K.: TZB. Větrání a klimatizace. Cvičení,Praha, Vydavatelství ČVUT, 1994 Kolektiv: Obnovitelné zdroje energie,Praha, PUBLIC, 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova rozvrhových jednotek: Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Doporučená literatura. 2. Vytápění. Sdílení tepla. Vnitřní klima budov. 3. Vytápění. Výpočet tepelných ztrát. Vytápění místností. 4. Vytápění. Otopné soustavy. Zabezpečovací zařízení. 5. Vytápění. Domovní zdroje vytápění. Předávací stanice. Příprava teplé vody. 6. Vytápění. Kybernetizace vytápění. Teplovzdušné vytápění. Elektrické a plynové vytápění. 7. Větrání a klimatizace. Optimalizace mikroklima budov. Soustavy vzduchotechniky. 8. Větrání a klimatizace. Přirozené větrání. Malá vzduchotechnika. Nucené větrání. 9. Větrání a klimatizace. Klimatizace. Chladicí soustavy pro vzduchotechniku. 10. Ekologie a úspory energie. Energetická náročnost stavby. Globální oteplování. Tepelná izolace staveb. 11. Ekologie a úspory energie. Energetické úspory na tradičních a netradičních envirosystémech budov. 12. Ekologie a úspory energie. Netradiční energetické zdroje. Energeticky úsporné domy. Hysolární technologie. 13. Prostup tepla zdivem. Měření na stavebních objektech. Dálková měřené prostupu tepla. 14. Bezemisní zátěž území stavbou. Cvičení: 1. Doporučená literatura a normy. 2. Vytápění. Návrh otopné soustavy. 3. Vytápění. Návrh kotelny. 4. Vytápění. Návrh dvouokruhového solárního systému. 5. Vytápění. Typické PP. 6. Vytápění. Typické NP. 7. Větrání a klimatizace. Návrh soustavy malé vzduchotechniky. 8. Větrání a klimatizace. Návrh soustavy vzduchotechniky. 9. Větrání a klimatizace. Návrh chladící soustavy pro vzduchotechniku. 10. Ekologie a úspory energie. Výpočet sluneční radiace. 11. Ekologie a úspory energie. Výpočet energie zachycené kolektory. 12. Návrh topných a varných zařízení pro domácnost. 13. Měření dodaného a odebraného tepla. 14. Měření prostupu tepla. Projekt: A Projekt vytápění 1. Technická zpráva projektu vytápění – tepelné ztráty. 2. Půdorys typických podlaží – rozvod vytápění 3. Půdorys podlaží – ležatý rozvod vytápění 4. Schéma systému vytápění B. Projekt nuceného větrání 5. Technická zpráva projektu nuceného větrání – množství odváděného vzduchu, výpočet tlakových ztrát potrubí, návrh ventilátoru. 6. Půdorys podlaží – návrh systému větrání. 7. Řez systémů větrání. C. Projekt - Návrh slunečních kolektorů. 8. Technická zpráva projektu – výpočet sluneční radiace, energie zachycené kolektory. 9. Situace, půdorys – zakreslení umístění kolektorů. 10. Schéma navrženého systému. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner