225-0003/02 – Tech.zař.budov a staveb III. (tzbs - III.) ()

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Garant verze předmětuprof. Jan Šoch
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU20 Ing. Ctirad Koudelka
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět podává základní informace o elektrických rozvodech vnitřních a vnějších, jištění rozvodů, dimenzování vodičů. Dále se zabývá elektrickými výtahy a eskalátory, denním a umělým osvětlením, hromosvodem, digitalizaci a senzorizaci měření, automatickým ovládáním a regulací. Předmět seznamuje studenty s moderní koncepcí přenosů médií, energie a informací. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Tento předmět je určen pro studenty základního kursu na oboru průmyslové a pozemní stavitelství, který zahrnuje výuku v profesích elektrické rozvody, hromosvody, uzemnění, výtahy a pohyblivé schody, denní a umělé osvětlení, informační a kybernetické technologie.Teoretické znalosti získané na přednáškách využijí studenti ve cvičeních, ve kterých se vypracovává projekt zaměřený na jednotlivé okruhy předmětu.

Povinná literatura:

Adler, R. R.,Vertical Transport for Buildings,New York, American Elsevier Publishing Co., 1970 Jokl M.,Měření a automatická regulace systémů,Praha, ES ČVUT, 1990 Marková L.,Technologické celky. Výtahy a pohyblivé schody.,Praha, Vydavatelství ČVUT, 1997 Marková L., Pavlíček I.,TZB. Umělé osvětlení a elektrorozvody,Praha, ES ČVUT, 1991 Polák J.,Katodická protikorozní ochrana a způsob ochrany,Praha, Chemoprojekt, 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova rozvrhových jednotek: Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Doporučená literatura. 2. Elektrické rozvody vnější. 3. Elektrické rozvody vnitřní. Elektrická přípojka. Odběrná elektrická zařízení. 4. Elektrické rozvody vnitřní. Dimenzování vodičů. Jištění vedení. Elektroměry. 5. Elektrické zařízení tepelná a motorická. Fotovoltaická solární zařízení. 6. Výtahy a pohyblivé schody. Hlavní části výtahů. Zabezpečování. Řízení výtahů. 7. Výtahy a pohyblivé schody. Elektrická zařízení výtahů. Zásady volby. Hlavní části pohyblivých schodů. 8. Umělé osvětlení. Světelné zdroje. Elektrická svítidla. Osvětlovací soustavy. 9. Umělé osvětlení. Návrh osvětlení. Výpočet osvětlení. 10. Hromosvody. Řešení ochranného prostoru. 11. Zařízení elektrické ochrany budov, staveb a produktovodů. 12. Informační a kybernetická technika. Digitalizace a senzorizace měření. Automatická ovládání. Automatická regulace. 13. Informační a kybernetická technika. Jednotky rozhraní. Digitalizace zvuku a obrazu. Programy řízení technologických celků TZBS. 14. Moderní koncepce přenosů medií, energie a informací. Podzemní kolektory. Satelitní systémy. Cvičení: 1. Doporučená literatura a normy. 2. Návrh vnitřní elektroinstalace. Zapojení rozvaděče. Elektroměry. 3. Návrh vnitřní elektroinstalace. PP, typické NP. 4. Návrh vnitřní elektroinstalace. Typická fotovoltaická solární zařízení. 5. Návrh elektrického výtahu. Projekt a konstrukce osobního výtahu. 6. Návrh elektrického výtahu. Projekt šachty, strojovny a výtahového stroje. 7. Návrh elektrického výtahu. Projekt řízení výtahu. 8. Návrh umělého osvětlení. Projekt umělého osvětlení obytných budov. 9. Návrh umělého osvětlení. Projekt umělého osvětlení průmyslových prostorů. 10. Návrh hromosvodu. 11. Návrh elektrického zařízení pro vysušování půd. 12. Návrh měřidel pro měření kapalin, plynů a elektrické energie. Senzorizace a digitalizace. 13. Projekt systému řízení elektrického výtahu. Asynchronní, CMOS. 14. Projekt systému řízení technologického celku vytápění. Digitální regulace. Projekt: A. Projekt vnitřní elektroinstalace. 1. Technická zpráva projektu vnitřní elektroinstalace 2. Elektro přípojka – situace, řez 3. Návrh hromosvodu a uzemění 4. Půdorysy podlaží – světelný okruh 5. Půdorysy podlaží – zásuvkový okruh 6. Půdorysy podlaží – slaboproud 7. Schéma rozvaděče B. Projekt umělého osvětlení 8. Technická zpráva projektu osvětlení 9. Výpočet umělého osvětlení 10. Půdorysy podlaží – umístění osvětlovacích těles Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku