225-0003/02 – Building Services III. ()

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Subject version guarantorprof. Jan Šoch
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOU20 Ing. Ctirad Koudelka
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova rozvrhových jednotek: Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Doporučená literatura. 2. Elektrické rozvody vnější. 3. Elektrické rozvody vnitřní. Elektrická přípojka. Odběrná elektrická zařízení. 4. Elektrické rozvody vnitřní. Dimenzování vodičů. Jištění vedení. Elektroměry. 5. Elektrické zařízení tepelná a motorická. Fotovoltaická solární zařízení. 6. Výtahy a pohyblivé schody. Hlavní části výtahů. Zabezpečování. Řízení výtahů. 7. Výtahy a pohyblivé schody. Elektrická zařízení výtahů. Zásady volby. Hlavní části pohyblivých schodů. 8. Umělé osvětlení. Světelné zdroje. Elektrická svítidla. Osvětlovací soustavy. 9. Umělé osvětlení. Návrh osvětlení. Výpočet osvětlení. 10. Hromosvody. Řešení ochranného prostoru. 11. Zařízení elektrické ochrany budov, staveb a produktovodů. 12. Informační a kybernetická technika. Digitalizace a senzorizace měření. Automatická ovládání. Automatická regulace. 13. Informační a kybernetická technika. Jednotky rozhraní. Digitalizace zvuku a obrazu. Programy řízení technologických celků TZBS. 14. Moderní koncepce přenosů medií, energie a informací. Podzemní kolektory. Satelitní systémy. Cvičení: 1. Doporučená literatura a normy. 2. Návrh vnitřní elektroinstalace. Zapojení rozvaděče. Elektroměry. 3. Návrh vnitřní elektroinstalace. PP, typické NP. 4. Návrh vnitřní elektroinstalace. Typická fotovoltaická solární zařízení. 5. Návrh elektrického výtahu. Projekt a konstrukce osobního výtahu. 6. Návrh elektrického výtahu. Projekt šachty, strojovny a výtahového stroje. 7. Návrh elektrického výtahu. Projekt řízení výtahu. 8. Návrh umělého osvětlení. Projekt umělého osvětlení obytných budov. 9. Návrh umělého osvětlení. Projekt umělého osvětlení průmyslových prostorů. 10. Návrh hromosvodu. 11. Návrh elektrického zařízení pro vysušování půd. 12. Návrh měřidel pro měření kapalin, plynů a elektrické energie. Senzorizace a digitalizace. 13. Projekt systému řízení elektrického výtahu. Asynchronní, CMOS. 14. Projekt systému řízení technologického celku vytápění. Digitální regulace. Projekt: A. Projekt vnitřní elektroinstalace. 1. Technická zpráva projektu vnitřní elektroinstalace 2. Elektro přípojka – situace, řez 3. Návrh hromosvodu a uzemění 4. Půdorysy podlaží – světelný okruh 5. Půdorysy podlaží – zásuvkový okruh 6. Půdorysy podlaží – slaboproud 7. Schéma rozvaděče B. Projekt umělého osvětlení 8. Technická zpráva projektu osvětlení 9. Výpočet umělého osvětlení 10. Půdorysy podlaží – umístění osvětlovacích těles Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner