225-0004/01 – Introduction to Civil Engineering (US)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dagmar Matoušková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0
Part-time Graded credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxx xxxx

Teaching methods

Summary

Úvod do studia všech oborů stavební fakulty pojednávající obecně o stavitelství, jeho významu a úkolech. Rozdělení stavebních oborů a jejich charakteristika. Základní odborná terminologie. Seznámení se stručným dějinným vývojem stavitelství. Přehled historických slohů, konstrukcí a stavebních hmot. Současný stav v oblasti stavebních hmot, konstrukcí a stavebních hmot, konstrukcí a výrobních technologií, městského a dopravního stavitelství. Ukázky vybraných stavebních objektů a jejich konstrukčního řešení. Vliv stavebnictví na životní prostředí. Cílem předmětu je získání přehledu o současném stavu stavitelství a jeho perspektivách

Compulsory literature:

Bukovský J., Haas J.: Nauka o projektování,ES VUT Brno

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Stavební fakulta a studijní obory. Rozdělení oborů a jejich charakteristika. Úvod do studia Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava 2. Stavitelství a jeho význam. Základní stavební terminologie. 3. Informativní přehled stavebních hmot a výrobních technologií. 4. Ukázky vybraných stavebních objektů historických i současných. 5. Přehled historických stavebních slohů – pravěk a starověk 6. Přehled historických stavebních slohů – středověk 7. Přehled historických stavebních slohů – novověk 8. Přehled historických stavebních slohů – XX. stol. 9. Současný stav výstavby pozemních a inženýrských staveb. 10. Vlivy stavební činnosti na životní prostředí. 11. Úvod do pozemního stavitelství. Stavební systémy budov. 12. Konstrukční systémy budov jednopodlažních. 13. Konstrukční systémy budov vícepodlažních. 14. Prezentace vybraných studentských prací. Zápočty

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.