225-0005/01 – Pozemní stavitelství I. (FAST)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
MAR42 Ing. Jan Mareček, Ph.D.
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se svislými, vodorovnými a základovými konstrukcemi v jejich vzájemné vazbě v budově. Zvládnutí technického kreslení a grafického znázornění stavebních konstrukcí v souladu se stavebními normami a předpisy. Účel předmětu: Seznámení se základními nosnými částmi objektů pozemních staveb. Stavební prvky, jejich funkce a sestavy, způsob přenášení zatížení. pevnost, dotvarování sedání a dilatace objektů. Základová půda a její vlastnosti. Základové konstrukce plošné a hlubinné. Svislé nosné konstrukce stěnové, skeletové a kombinované. Vodorovné konstrukce. Uspořádání a vzájemná vazba hlavních nosných konstrukcí. Materiálové a konstrukční varianty

Povinná literatura:

Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I., VŠB-TU Ostrava Horniaková, L. a kol.: Konštrukcie pozem. stavieb, SVŠT-Bratislava Matoušková, D. a kol.: Skeletové konstrukční soustavy, ES VUT Brno Matoušková, D. a kol.: Ateliérová tvorba – příčky, ES VUT Brno

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Stavební prvky, jejich funkce a cesty; konstrukční systémy budov. 2. Zakládání staveb. Základová půda. Zemní práce. 3. Druhy základových konstrukcí. Základy plošné patky, pásy rošty a desky. 4. Úpravy v plošných základech. Základy hlubinné. 5. Stěnové konstrukční systémy. Nosné stěny zděné. Pevnost a dotvarování. Pozední věnce a překlady. 6. Nosné stěny monolitické. Konstrukční úpravy. Bednění. 7. Nosné stěny montované. Panelové budovy. Zásady tvorby konstrukčních detailů. Stykování panelů. 8. Příklady panelových konstrukčních soustav a jejich hodnocení. Vady a poruchy panelových budov a jejich rekonstrukce. 9. Skeletové systémy. Konstrukční zásady. Železobetonový monolitický skelet. 10. Železobetonových montovaný skelet. Prvky, skladba, stykování. 11. Skelety kovové. Kombinované skeletové systémy. Vodorovné nosné konstrukce. Stropy. Stropy dřevěné. 12. Stropy betonové monolitické a montované. 13. Stropy keramické, kovové a kombinované. 14. Vodorovné konstrukce vyložené a ustupující. Podhledy. Cvičení: 1. – 5. Kreslení stavebních výkresů 6. – 7. Základové konstrukce 8. – 9. Konstrukční systémy stěnové (dílčí půdorysy a řezy) 10. Konstrukční systémy skeletové (dílčí půdorysy a řezy) 11. – 13. Vodorovné konstrukce – stropy 15. Zápočet Zpracování dílčích půdorysů, řezů, detailů, v měř.: 1:100; 1:500 Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, diaprojektor.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.