225-0005/01 – Building Constructions I. (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
MAR42 Ing. Jan Mareček, Ph.D.
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+4
Part-time Credit and Examination 12+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Stavební prvky, jejich funkce a cesty; konstrukční systémy budov. 2. Zakládání staveb. Základová půda. Zemní práce. 3. Druhy základových konstrukcí. Základy plošné patky, pásy rošty a desky. 4. Úpravy v plošných základech. Základy hlubinné. 5. Stěnové konstrukční systémy. Nosné stěny zděné. Pevnost a dotvarování. Pozední věnce a překlady. 6. Nosné stěny monolitické. Konstrukční úpravy. Bednění. 7. Nosné stěny montované. Panelové budovy. Zásady tvorby konstrukčních detailů. Stykování panelů. 8. Příklady panelových konstrukčních soustav a jejich hodnocení. Vady a poruchy panelových budov a jejich rekonstrukce. 9. Skeletové systémy. Konstrukční zásady. Železobetonový monolitický skelet. 10. Železobetonových montovaný skelet. Prvky, skladba, stykování. 11. Skelety kovové. Kombinované skeletové systémy. Vodorovné nosné konstrukce. Stropy. Stropy dřevěné. 12. Stropy betonové monolitické a montované. 13. Stropy keramické, kovové a kombinované. 14. Vodorovné konstrukce vyložené a ustupující. Podhledy. Cvičení: 1. – 5. Kreslení stavebních výkresů 6. – 7. Základové konstrukce 8. – 9. Konstrukční systémy stěnové (dílčí půdorysy a řezy) 10. Konstrukční systémy skeletové (dílčí půdorysy a řezy) 11. – 13. Vodorovné konstrukce – stropy 15. Zápočet Zpracování dílčích půdorysů, řezů, detailů, v měř.: 1:100; 1:500 Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, diaprojektor.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.