225-0010/02 – Building Technology and Management (TRV)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantorIng. Marcela Halířová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAS09 Ing. Marek Jašek, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
TIC15 Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collecting of basic knowledge and skills in this branches: - Participant of Building-up - Preparing, before-preparing, operating preparing - Time planning - Building technologies - Building site outfit Comprehension of basic ideas, correlations and its application by analysis of the problems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Construction technology, object, structural component, structural member, production, process, assembly, bricklaying, transport, manipulation, construction site, time planning of processes.

Compulsory literature:

M.Mehta, Building Construction: Principles, Materials, & Systems. Publication Date: January 6, 2012 | ISBN-10: 0132148692 | ISBN-13: 978-0132148696 | Edition: 2 Set of Czech technical standards and European standards in the current version.

Recommended literature:

Recommended reading is the same required literature. Ahuja, H.N.:Construction Perfomance Control by Networks, New York, Wiley 1976 Chase R.B., a kol.:Production and Operations Management, Irwin HomewoodIL, Boston MA, 1989

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1. Úvod, vysvětlení významu technologie staveb, její terminologie a návazností na ostatní discipliny Stavebně technologická příprava, technologický předpis, jeho význam, obsah a struktura, ISO řady 9000 ve vztahu k technologii 2. Předvýrobní příprava, Výrobní příprava, Provozní příprava, Vedení stavby, Stavební deník – vše ve vztahu k technologickým předpisům a postupům 3. Cenová soustava a číselníky URS Praha, její význam, obsah a struktura , vysvětlení TSKP jako základu pro třídění technologie 4. Zemní práce 5. Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 6. Svislé a kompletní konstrukce 7. Vodorovné konstrukce 8. Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní, Konstrukce a práce PSV 9. Ostatní konstrukce a práce, bourání, Montážní stavební práce 10. Bezpečnost práce na stavbách 11. Rizika škody ve výstavbě Cvičení Úvod (organizace), program a cíl cvičení předmětu Technologie staveb, podmínky zápočtu, požadavky na vypracování programů, rekognoskace znalostí – předmět Technologie a řízení výstavby – 3.ročník Technologický předpis na provádění vybrané technologické etapy v návaznosti na Projekt ( přednáška 2.) Harmonogram provádění prací vybrané technologické etapy (předmět Technologie a řízení výstavby – 3.ročník) lidi, stroje Ocenění vybrané technologické etapy dle ceníků URS (přednáška 4) (Software - asi i problém počítačové učebny Harmonogram provádění prací – čerpání financí Technologie provádění hydroizolací – fólie Technologie provádění hydroizolací – stěrky Porovnání obou variant – kompletace programu č.4 Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, dataprojektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner