225-0010/05 – Technologie a řízení výstavby (TRV)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
STE0199 Ing. Kateřina Stejskalová
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí a dovedností v oblasti: - účastníci výstavby - výrobní, předvýrobní provozní příprava - časové plánování - základní stavebně technologické procesy - zařízení staveniště Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Stavebně technologickáý příprava, technologický předpis, vedení stavby ve vztahu k technologických předpisům a postupům, cenová soustava, číselníky, TSKP, jednotlivé etapy výstavby z hlediska technologie, bezpečnost práce na stavbách, rizika a škody ve výstavbě.

Povinná literatura:

Soustava ČSN a Evropských norem v aktuálním znění. Vejvara, K. Technologie staveb 10. Lešení Jarský, Č. a kol. Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb Tománková, J. a kol. Ekonomika stavebního díla 40, Příprava a řízení staveb příklady Musil, F. a kol. Technologie pozemních staveb I, Návody na cvičení Kočí, B. a kol. Tedchnologie pozemních staveb I, Technologie stavebních procesů

Doporučená literatura:

B. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I., VUT Brno 1991 J. Tillman: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektum Praha 1992 F. Musil: Technologie pozemních staveb, VUT Brno 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Úvod, vysvětlení významu technologie staveb, její terminologie a návazností na ostatní discipliny Stavebně technologická příprava, technologický předpis, jeho význam, obsah a struktura, ISO řady 9000 ve vztahu k technologii 2. Předvýrobní příprava, Výrobní příprava, Provozní příprava, Vedení stavby, Stavební deník – vše ve vztahu k technologickým předpisům a postupům 3. Cenová soustava a číselníky URS Praha, její význam, obsah a struktura , vysvětlení TSKP jako základu pro třídění technologie 4. Zemní práce 5. Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 6. Svislé a kompletní konstrukce 7. Vodorovné konstrukce 8. Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní, Konstrukce a práce PSV 9. Ostatní konstrukce a práce, bourání, Montážní stavební práce 10. Bezpečnost práce na stavbách 11. Rizika škody ve výstavbě Cvičení: Úvod (organizace), program a cíl cvičení předmětu Technologie staveb, podmínky zápočtu, požadavky na vypracování programů, rekognoskace znalostí – předmět Technologie a řízení výstavby – 3.ročník Technologický předpis na provádění vybrané technologické etapy v návaznosti na Projekt ( přednáška 2.) Harmonogram provádění prací vybrané technologické etapy (předmět Technologie a řízení výstavby – 3.ročník) lidi, stroje Ocenění vybrané technologické etapy dle ceníků URS (přednáška 4) Harmonogram provádění prací – čerpání financí Technologie provádění hydroizolací – fólie Technologie provádění hydroizolací – stěrky Porovnání obou variant – kompletace programu č.4 Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, dataprojektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.