225-0011/02 – Obvodové pláště a zastřešení ()

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Náplní předmětu je problemtaika navrhování funkce a provádění střešních plášťů plochých i sklonitých střech. Cílem předmětu je získání komplexních znalostí z uvedené oblasti.

Povinná literatura:

Literatura: -Hanzalová L., Šilarová Š.: Ploché střechy  navrhování a sanace. Public History, Praha 2001. ISBN: 80-86445-08-9. -Fajkoš A.: Ploché střechy. CERM Brno, 1997. ISBN: 80-214-0973-X. -Fajkoš A., Novotný M.: Střechy. Základní konstrukce. Grada Publishing, a. s., 2003. ISBN: 80-247-0681-4. - Novotný M., Misar I.: Ploché střechy. Grada Publishing, a. s., 2003. ISBN: 80-7169-530-0. -Fajkoš A., Novotný M., Straka B.: Střechy I. Opravy a rekonstrukce. Grada Publishing, spol. s r. o., 2000. ISBN: 80-7169-825-3. -Kohout J., Tobek A.: Tesařství. Grada Publishing Praha, 1996. ISBN: 80-7169-413-4. -Reinprecht L., Štefko J. Historické stropy a krovy. Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. ABF, a. s., Nakladatelství ARCH, Praha, 2000. ISBN: 80-86165-29-9. -Šála J: Zateplování budov. Grada Publishing, 2000. ISBN: 80-7169-833-4. -Vlček M., Beneš P.: Zateplování staveb. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2000. ISBN: 80-7204-164-9. -Řehánek J. a kol.: Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov. Grada Publishing, a. s., 2002. ISBN: 80-7169-582-3. - ČSN 73 1901 Navrhování střech  Základní ustanovení, (leden 1999) -ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb  Základní ustanovení (listopad 2000) -ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb  Povlakové hydroizolace  Základní ustanovení (listopad 2000) -ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební (1987) -Kos J., Matoušek J., Zlámal L.: Pozemní stavitelství III. Návody do cvičení. VUT Brno 1982. ISBN: 80-7204-027-8. -Základní pravidla pro klempířské práce. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Vydání první, březen 2003. ISBN: 80-239-0246-6.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Úvod. Základní požadavky na střešní konstrukce. Rozdělení střech. Odvodnění střech - úvod, odvodnění střech vně dispozice. 2. Odvodnění střech dovnitř dispozice. Kanalizační systémy používané při odvodnění střech gravitační a podtlakové. Stanovení velikosti střešních vtoků a svislých dešťových odpadů. Zásady pro řešení odvodnění střech. 3.Vrstvy střešního pláště. Základní vrstvy - nosná vrstva a hydroizolační vrstva (krytina). Povlakové a skládané hydroizolační vrstvy (krytiny). 4.Doplňkové vrstvy střešního pláště - pojistná hydroizolační vrstva, pomocná hydroizolační vrstva, parotěsná vrstva, expanzní vrstva, tepelněizolační vrstva, sklonová vrstva, podkladní vrstva, atd. 5.Ploché střechy - obecná charakteristika, rozdělení. Jednoplášťové ploché střechy nevětrané a větrané. 6.Provozní střechy - střechy pochůzné, pojížděné, střešní zahrady. Lehké ploché střechy. Inverzní střechy. 7.Dvouplášťové ploché střechy  obecná charakteristika, zásady návrhu. Víceplášťové střechy. Zásady konstrukční tvorby detailů plochých střech. 8.Provádění plochých střech. Poruchy a rekonstrukce plochých střech. 9.Šikmé a strmé střechy  obecná charakteristika. Krovy - rozdělení. Dřevěné krovy-soustavy krokevní a vaznicové. 10.Dřevěné krovy vaznicové soustavy. Historické konstrukce krovů.Krovy železobetonové a ocelové. 11.Vazníkové střešní konstrukce. 12.Střechy v extrémních podmínkách. Řešení obytných podkroví. Využití alternativních zdrojů energie v konstrukci střechy 13.Požadavky na vnitřní prostory. Požadavky na obvodové pláště. Energetický audit. 14.Způsoby zateplování objektů  kontaktní a provětrávaný systém. Vnitřní zateplení. Nízkoenergetické domy. Cvičení: 1.Řešení odvodnění šikmých a strmých střech  stanovení spádu střešních rovin, vyřešení jejich průniku. Návrh žlabů  jejich druh, umístění, spád a velikost. Návrh svislých dešťových odpadů  jejich umístění a velikost. 2.Řešení odvodnění plochých střech  návrh odvodnění ploché střechy metodou různého spádu střešních ploch, umístění střešních vtoků, stanovení jejich velikosti. 3.Řešení jednoplášťové střechy nevětrané  návrh skladby střešního pláště, řešení detailů. 4.Řešení jednoplášťové střechy větrané návrh skladby střešního pláště, návrh odvětrání, řešení detailů. 5.Řešení dvouplášťové střechy  návrh skladby dolního a horního střešního pláště, návrh větrané vzduchové vrstvy. 6.Řešení střechy pochůzné, pojížděné a zelené střechy. 7.Řešení lehké jednoplášťové střechy a střechy inverzní. 8.Řešení střechy s nosnou konstrukcí tvořenou vazníky. 9.Řešení střechy s nosnou konstrukcí tvořenou vazníky. 10. Řešení krovu vaznicové soustavy. 11. Řešení krovu vaznicové soustavy. 12. Řešení krovu vaznicové soustavy. 13. Návrh zateplení objektu. 14. Kompletní odevzdání vypracovaných programů. Literatura: -Hanzalová L., Šilarová Š.: Ploché střechy  navrhování a sanace. Public History, Praha 2001. ISBN: 80-86445-08-9. -Fajkoš A.: Ploché střechy. CERM Brno, 1997. ISBN: 80-214-0973-X. -Fajkoš A., Novotný M.: Střechy. Základní konstrukce. Grada Publishing, a. s., 2003. ISBN: 80-247-0681-4. - Novotný M., Misar I.: Ploché střechy. Grada Publishing, a. s., 2003. ISBN: 80-7169-530-0. -Fajkoš A., Novotný M., Straka B.: Střechy I. Opravy a rekonstrukce. Grada Publishing, spol. s r. o., 2000. ISBN: 80-7169-825-3. -Kohout J., Tobek A.: Tesařství. Grada Publishing Praha, 1996. ISBN: 80-7169-413-4. -Reinprecht L., Štefko J. Historické stropy a krovy. Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. ABF, a. s., Nakladatelství ARCH, Praha, 2000. ISBN: 80-86165-29-9. -Šála J: Zateplování budov. Grada Publishing, 2000. ISBN: 80-7169-833-4. -Vlček M., Beneš P.: Zateplování staveb. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2000. ISBN: 80-7204-164-9. -Řehánek J. a kol.: Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov. Grada Publishing, a. s., 2002. ISBN: 80-7169-582-3. - ČSN 73 1901 Navrhování střech  Základní ustanovení, (leden 1999) -ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb  Základní ustanovení (listopad 2000) -ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb  Povlakové hydroizolace  Základní ustanovení (listopad 2000) -ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební (1987) -Kos J., Matoušek J., Zlámal L.: Pozemní stavitelství III. Návody do cvičení. VUT Brno 1982. ISBN: 80-7204-027-8. -Základní pravidla pro klempířské práce. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Vydání první, březen 2003. ISBN: 80-239-0246-6.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku