225-0012/01 – Semestral Project - Civil Engineering ()

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do semestrálního projektu. 2. Zadání programu (individuální zadání) – stavba pro bydlení 3.-5. Zpracování studie, Půdorys 1.PP, 1.NP, 2.NP, Řez, Pohledy měř. 1:200, konstrukční systém, tepelně - technické požadavky. 6. Půdorys 1.NP – měř. 1:50 7. Půdorys 2.NP – měř. 1:50 8. Půdorys 1.PP – měř. 1:50 9. Řez A-A´ - měř. 1:50 10. Základy, dílčí řezy – měř. 1:50 11. Pohledy, min 2 – měř. 1:50 12. Zastřešení (plochá střecha nebo krov) – měř. 1:50 13. Výkres tvaru stropu nad zadaným podlažím – měř. 1:50 14. Detaily – kreslení rukou

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 20  0
        Other task type Other task type 25  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner