225-0017/02 – Projekt I. (PRO I.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxx

Vyučovací metody

Anotace

Aplikace teoretických a odborných znalostí získaných v I. až III. roč. studia na projektovém řešení zadaného objektu z oboru Konstrukce pozemních staveb. Vypracování části projektové dokumentace novostavby objektu bytové nebo občanské výstavby. Na individuálně zadaném objektu uplatnění znalostí typologie, stavebních konstrukcí, statiky, technického zařízení budov, stavebních hmot, architektury a technologie výstavby. Vypracování variantních studií konstrukčních systému, nosných a nenosných konstrukcí, TZB, a jejich posouzení. Volba finální koncepce a její zpracování ve formě projektové dokumentace stavební části novostavby. Cíl předmětu: aplikace dosavadních studijních poznatků při řešení zadaného úkolu. Získání základních projekčních zkušeností. Cíl předmětu, znalosti a dovednosti: Prohloubení poznatků získaných v předchozích ročnících studia samostatným zpracováním části projektové dokumentace stavebního objektu. Získání základních projekčních zkušeností.

Povinná literatura:

Matoušková D. a kol.: Skeletové konstrukční soustavy, ES VUT Brno Kadlecová A., Matoušková D.: Ateliérová tvorba II., ES VUT Brno Matoušková D. a kol.: Podhledy, podlahy, ES VUT Brno Neufert: Navrhování staveb, Consult-invest

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuka probíhá ateliérovou formou v rýsovnách a počítačových učebnách pod vedením pověřeného učitele Katedry pozemního stavitelství, za účasti přizvaných konzultantů specializovaných profesí. Semestr 7 - zadání úkolu - studie dispozičního řešení, konstrukce, technických zařízení budov, konstrukčních detailů, technologie výstavby, architektury objektu - zhodnocení variantních studií - rozpracování projektové dokumentace: základní půdorysy, řezy, pohledy, detaily - prezentace výsledků semestrální práce a jejich obhajoba ve studijním kolektivu Semestr 8 - pokračování ve zpracování stavební části projektu - zadání části specializací k řešenému objektu ze statiky (betonové, dřevěné nebo ocelové konstrukce)a technického zařízení budov - dokončení výkresové částí projektu dle individuálního zadání - vypracování technické zprávy, výpisu výrobku. Kompletace všech částí elaborátu. - prezentace projektu před skupinou pedagogů a studentů a jeho obhajoba. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, diaprojektor.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2006/2007 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 60  0
        Písemka Písemka 10  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku