225-0018/01 – Project II. ()

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
RIE58 doc. Ing. Miloš Rieger, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
BEL27 Ing. Irena Svatošová, Ph.D.
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Průběh zpracování studijního úkolu je určen individuálním zadáním vedoucího projektu a jednotlivých specializací. Výuka probíhá ateliérovou formou ve specializovaných učebnách pod vedením pověřeného vedoucího projektu a přizvaných vedoucích specializací. Výsledný elaborát - část prováděcího projektu zadaného objektu - je prezentován a obhajován před skupinou studentů a pedagogů. Multimediální pomůcky použité k výuce: Laboratoře výpočetní techniky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 60  0
        Written exam Written test 10  0
        Other task type Other task type 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner