225-0018/01 – Projekt II. ()

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
RIE58 doc. Ing. Miloš Rieger, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
BEL27 Ing. Irena Svatošová, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Aplikace celostudijních teoretických a odborných znalostí v komplexním projektovém řešení zadaného tématu z oblasti navrhování pozemních staveb. Volitelné zaměření na konstrukce pozemních staveb, statiku nosného systému (betonové, dřevěné nebo ocelové konstrukce), technická zařízení budov nebo technologii a řízení stavby. Vypracování části projektové dokumentace novostavby nebo rekonstrukce stavby bytové, občanské nebo průmyslové komplexní formou, se stanoveným podílem specializací. Cíl předmětu: Rozšíření základních projekčních zkušeností získaných v předmětu Projekt I. o nové metody navrhování a ověřování konstrukčních prvků a systémů pozemních staveb. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Vypracování zadané části stavebního projektu včetně určených specializací. Získání projekčních zkušeností v oblastí navrhování pozemních staveb. Příprava pro komplexní řešení stavebních projektů s využitím moderních metod projektování.

Povinná literatura:

Matoušková D. a kol.: Skeletové konstrukční soustavy, ES VUT Brno Matoušková D. a kol.: Ateliérová tvorba VI., VII., ES VUT Brno Neufert: Navrhování staveb, Consult-invest

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Průběh zpracování studijního úkolu je určen individuálním zadáním vedoucího projektu a jednotlivých specializací. Výuka probíhá ateliérovou formou ve specializovaných učebnách pod vedením pověřeného vedoucího projektu a přizvaných vedoucích specializací. Výsledný elaborát - část prováděcího projektu zadaného objektu - je prezentován a obhajován před skupinou studentů a pedagogů. Multimediální pomůcky použité k výuce: Laboratoře výpočetní techniky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 60  0
        Písemka Písemka 10  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku