225-0019/02 – Special Structures of Industrial Buildings (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits3
Subject guarantorIng. Jan Mareček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Mareček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR42 Ing. Jan Mareček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Rozdělení a charakteristika průmyslových objektů. 2. Halové objekty průmyslových staveb. 3. Jednopodlažní průmyslové stavby 4. Podzemní stavby v průmyslu. 5. Vícepodlažní konstrukce průmyslových staveb. 6. Drobné pomocné objekty průmyslových staveb. 7. Vybrané konstrukce průmyslových staveb. 8. Stavby pro energetiku. 9. Stavby pro hutnictví a strojírenství. 10. Objekty chemického průmyslu. 11. Zemědělské stavby 12. Stavby potravinářského průmyslu. 13. Výrobny stavebních hmot. 14. Vývojové tendence v průmyslových stavbách. Cvičení: Vybrané konstrukce průmyslových staveb Vestavby a pomocné objekty. Rektifikace objektů. Exkurze 1. Elektrárna. 2. Výrobna stavebních hmot. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, video

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner