225-0021/01 – Seminar to Specialized Project II. ()

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
MAR42 Ing. Jan Mareček, Ph.D.
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
BEL27 Ing. Irena Svatošová, Ph.D.
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň a časový harmonogram zpracování jsou určeny individuálním zadáním studijního úkolu. Výuka probíhá formou konzultací na příslušné katedře a vybraných odborných pracovištích. Výsledný elaborát je prezentován a obhajován ve studijním kolektivu před pedagogy a přizvanými odborníky. Multimediální pomůcky použité k výuce: Laboratoře výpočetní techniky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 40  0
        Written exam Written test 20  0
        Other task type Other task type 25  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner