225-0021/01 – Seminář ke specializovanému projektu II. ()

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
MAR42 Ing. Jan Mareček, Ph.D.
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
BEL27 Ing. Irena Svatošová, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V návaznosti na vlastní práci v předmětu Projekt II. vyřešení vybraného technického problému z oboru Průmyslové a pozemní stavitelství zaměřeného na konstrukce pozemních staveb, statiku nosného systému, technické zařízení budov, tepelnou ochranu, rekonstrukce a provádění budov, ekonomii a provozní spolehlivost staveb. Na základě dostupných informací a vlastního tvůrčího přístupu vypracovat návrh nového řešení daného problému. Aplikace získaných výsledků na vybraném stavebním objektu. Cíl: Vyřešení vybraného problému z oboru Teorie a konstrukce staveb, vypracování písemného elaborátu a jeho obhájení. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Samostatné vyřešení vybraného problému z oboru Teorie a konstrukce staveb. Získání přehledu o dané problematice. Schopnost prezentace výsledků vlastní práce v samostatném elaborátu a jeho obhajoba. Příprava pro vědeckovýzkumnou činnost v daném oboru.

Povinná literatura:

Individuální výběr literatury z oboru „Teorie a konstrukce staveb„

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň a časový harmonogram zpracování jsou určeny individuálním zadáním studijního úkolu. Výuka probíhá formou konzultací na příslušné katedře a vybraných odborných pracovištích. Výsledný elaborát je prezentován a obhajován ve studijním kolektivu před pedagogy a přizvanými odborníky. Multimediální pomůcky použité k výuce: Laboratoře výpočetní techniky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 20  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku