225-0022/01 – Maintenance and Reconstruction of Industrial Objects (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits3
Subject guarantorIng. Jan Mareček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Mareček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR42 Ing. Jan Mareček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Kolaudace , zkušební provoz a plný provoz. 2. Dokumentace skutečného provedení 3. Vedení záznamů o poruchách a následných opravách budov. 4. Požární zabezpečení, nakládání s odpady. 5. Bezpečnostní systémy v průmyslových stavbách. 6. Kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti práce. 7. Plánování oprav 8. Dostavby, přestavby, technická vylepšení. 9. Vybrané rekonstrukce průmyslových staveb. 10. Opravy stavební části průmyslových staveb. 11. Opravy technických zařízení budov. 12. Odstranění staveb . 13. Změna užívání, změny technologie. Cvičení: Projekt změny užívání stavby Projekt rekonstrukce výrobní dílny nebo opravny technologie. Projekt opravy porušené konstrukce. Rektifikace objektů. Exkurze Výrobna stavebních hmot. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, diaprojektor.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner