225-0024/01 – Computer Aided Design Systems (ASP)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits6
Subject guarantorIng. Zdeněk Peřina, Ph.D.Subject version guarantorIng. Zdeněk Peřina, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collecting of basic knowledges and skills in this branches: - Practising of CAD software - Practising of FEM, SBRA, ANSYS software Comprehension of basic ideas, correlations and its aplication by analysis of the problems.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Hlavní náplní tohoto předmětu je detailní zvládnutí grafického editoru AutoCAD a jeho využití při tvorbě výkresové stavební dokumentace. V další části předmětu se studenti naučí využívat tabulkový procesor Excel pro tvorbu vybraných aplikací užitečných ve stavební praxi a program IDA NEXIS 32 pro výpočet vnitřních sil a deformací stavební konstrukce. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Detailní zvládnutí grafického editoru AutoCAD firmy Autodesk, tabulkového procesoru Microsoft Excel, IDA NEXIS 32 a jejich využití při tvorbě výkresové stavební dokumentace v oblasti pozemních staveb a betonových konstrukcí.

Compulsory literature:

Manuals of each software

Recommended literature:

No other recommended literature

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T015) Industral Engineering and Building Contruction P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner