225-0024/03 – Computer Aided Design Systems (ASP)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits2
Subject guarantorIng. Zdeněk Peřina, Ph.D.Subject version guarantorIng. Zdeněk Peřina, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collecting of basic knowledges and skills in this branches: - Practising of CAD software - Practising of FEM, SBRA, ANSYS software Comprehension of basic ideas, correlations and its aplication by analysis of the problems.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Hlavní náplní tohoto předmětu je detailní zvládnutí grafického editoru AutoCAD a jeho využití při tvorbě výkresové stavební dokumentace. V další části předmětu se studenti naučí využívat tabulkový procesor Excel pro tvorbu vybraných aplikací užitečných ve stavební praxi a program IDA NEXIS 32 pro výpočet vnitřních sil a deformací stavební konstrukce. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Detailní zvládnutí grafického editoru AutoCAD firmy Autodesk, tabulkového procesoru Microsoft Excel, IDA NEXIS 32 a jejich využití při tvorbě výkresové stavební dokumentace v oblasti pozemních staveb a betonových konstrukcí.

Compulsory literature:

Manuals of each software

Recommended literature:

No other recommended literature

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Učivo 1. Výuka grafického editoru AutoCAD, ovládání, vstup údajů 2. Výuka grafického editoru AutoCAD, nastavení prostředí - hladiny, písma, styly čar 3. Výuka grafického editoru AutoCAD, tvorba a editace entit 4. Výuka grafického editoru AutoCAD, tvorba a editace entit 5. Výuka grafického editoru AutoCAD, kótování, šrafování 6. Výuka grafického editoru AutoCAD, speciální funkce, export a import 7. Výuka grafického editoru AutoCAD, nadstavby, tvorba bloků s atributy 8. Využití tabulkového procesoru Microsoft Excel ve stavební praxi, tvorba výkazů materiálů 9. Využití tabulkového procesoru Microsoft Excel ve stavební praxi, výpočet a průběhy vnitřních sil 10. Využití tabulkového procesoru Microsoft Excel ve stavební praxi, posouzení nosníku 11. Výpočet vnitřních sil a deformací na prutové konstrukci programem IDA NEXIS 32, vstupní údaje - preprocessing. 12. Výpočet vnitřních sil a deformací na prutové konstrukci programem IDA NEXIS 32, rozbor výsledků – postprocessing. 13. Výpočet vnitřních sil a deformací na konstrukci s plošnými nosnými prvky programem IDA NEXIS 32. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor a další dostupné prostředky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner