225-0027/02 – Komplexní hodnocení budov (KHB)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozšíří odborné znalosti studentů v oblasti udržitelné výstavby a komplexního hodnocení kvality budov. Studenti se seznámí s nástroji používanými pro komplexní hodnocení budov u nás i ve světě (SBToolCZ, BREEM, LEED). Na praktickém příkladu se studenti naučí zvládnout aplikaci vybraného systémového nástroje pro hodnocení zadaného typu budovy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšíří odborné znalosti studentů v oblasti udržitelné výstavby a komplexního hodnocení kvality budov. Studenti se seznámí s nástroji používanými pro komplexní hodnocení budov u nás i ve světě (SBToolCZ, BREEM, LEED). Na praktickém příkladu se studenti naučí zvládnout aplikaci vybraného systémového nástroje pro hodnocení zadaného typu budovy.

Povinná literatura:

[1] Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. a kol.: SBToolCZ - Complex Assessment Methodology of Buildings Performance for Czech. Mezinárodní konference [2] CESB10, Praha, ISBN 978-80-247-3634-1 (tisková verze + DVD) [3] Tencar, Jiří. 2011. Analýza vlivu PENB na hodnocení metodikou SBToolCZ. 2011. [4] Vonka, Martin, a další. 2011. Metodika SBToolCZ - Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu. 1st edition. Praha : Fakulta stavební, ČVUT, 2011. str. 170. ISBN 978-80-01-04664-7. [5] Vonka, Martin, a další. 2011. Český nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ a první certifikovaná budova X-LOFT. Konstrukce. 2011, 1, stránky 12 - 16. [6] www.sbtool.cz - Český systém certifikace kvality budov

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je stejná jako povinná litaratura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, udržitelná výstavba, udržitelná budova. 2. Metody komplexního hodnocení kvality budov. 3. Environmentální kritéria hodnocení. 4. Sociálně kulturní kritéria hodnocení. 5. Ekonomická kritéria hodnocení (ekonomika a management). 5. Přehled nástrojů pro hodnocení komplexní kvality budov. 6. Mezinárodní metody hodnocení. 7. Komplexní hodnocení kvality budovy metodou SBToolCZ. 8. – 13. Praktické aplikace jednotlivých

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku