225-0029/01 – Preparation and Organization of Building Processes (POS)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FER031 Ing. Martin Ferko, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
MIH01 Ing. Marek Mihola, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxx

Teaching methods

Summary

Investor, supplier, project engineer, investment decision, contract, Construction law, executing notice, directive, management, organization, procedure.

Compulsory literature:

J. Tillmann: Příprava, provádění a užívání staveb, PROSPEKTRUM Praha 1992 V. Matějka, J. Mokrý: Dodavatelské systémy ve výstavbě, Český svaz stav. inž., Praha 1995 V. Hájek a kol.: Řízení stavební firmy, Český svaz stav. inž. Praha 1999 V. Beran: Modely v řízení, ČVUT Praha 1998 K. Ziegenbein: Controlling, Ludwigshafen Kiel 1995 J. Kunc, J. Mokrý: Síťová analýza a projekt organizace výstavby Český svaz stav. inž. Praha 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Rámcový program přednášek: 1. Úvodní přednáška. Vývoj stavebnictví v ČR. Doporučená literatura 2. Stavební trh. Obecné technické požadavky na výstavbu 3. Předprojektová příprava staveb 4. Projektová příprava staveb 5. Právní postavení podniku a jeho formy 6. Organizace a řízení stavebního podniku 7. Vnitropodniková organizace 8. Plánování a řízení výrobního procesu 9. Ostatní oblasti řízení podniku 10. Řízení výrobního procesu na stavbě 11. Vlastní realizace stavby 12. Kontrola kvality práce a dodávek 13. Bezpečnost práce při výstavbě 14. Závazkové vztahy při výstavbě. Systém jakosti, certifikace Rámcový program cvičení: 1. Zpracování podnikatelského záměru individuálně zadaného projektu 2. Zpracování projektu organizace výstavby zadaného projektu 3. Obhajoba zpracovaných projektů v rámci tréninku studijní skupiny 4. Exkurze na realizaci technicky a organizačně náročné stavby Multimediální pomůcky použité k výuce: zpětný projektor, video

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 0  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner