225-0031/01 – TZB (vytápění a vzduchotechnika) (FAST)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYM66 Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxx

Vyučovací metody

Anotace

Předmět podává základní informace o klimatu měst, sídel a budov, hydraulice potrubí, vodovodní přípojce, vnitřním a požárním vodovodu. Dále se zabývá výpočtem vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky, plynovodní přípojkou, vnitřním plynovodem, návrhem instalačních celků, návrhem a vypracováním elektrotechnických schémat, hromosvodů a výpočtem denního a umělého osvětlení. Předmět seznamuje studenty s moderní technologií využití netradičních zdrojů energií. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Tento předmět je určen pro studenty základního kursu na oboru stavební hmoty a diagnostika staveb, který zahrnuje výuku v profesích klima měst, sídel a budov, vodovodu, kanalizace, plynovodu a instalačních celků (zdravotní technika), elektrické rozvody, hromosvody, uzemnění, výtahy a pohyblivé schody, denní a umělé osvětlení, informační a kybernetické technologie.Teoretické znalosti získané na přednáškách využijí studenti ve cvičeních, ve kterých se vypracovává projekt zaměřený na jednotlivé okruhy předmětu.

Povinná literatura:

Valášek J., Tomašovič P.: Zdravotnotechnické inštalácie, Bratislava Alfa 1990 Petrová M. a kolektiv: TZB I. Zdravotní technika. Přednášky, Praha Vydavatelství ČVUT 1996 Houšková M., Jelínek V., Petrová M.: TZB I. Zdravotní technika. Cvičení, Praha Vydavatelství ČVUT 1996 Šrytr P., Synáčková M. a kolektiv: Inženýrské sítě, Praha Vydavatelství ČVUT 1992 Jelínek V, Novák R.: TZB. Plynová zařízení., Praha Vydavatelství ČVUT 1995 ČSTZ Praha: Technická pravidla a doporučení GAS. Soubor předpisů TPG-TD, Praha GAS s.r.o.1997 Kolektiv: Obnovitelné zdroje energie, Praha PUBLIC 1994 Adler R. R.: Vertical Transport for Buildings, New York American Elsevier Publishing Co. 1970 Jokl M.: Měření a automatická regulace systémů, Praha ES ČVUT 1990 Marková L.: Technologické celky. Výtahy a pohyblivé schody, Praha Vydavatelství ČVUT 1997 Marková L., Pavlíček I.:TZB. Umělé osvětlení a elektrorozvody, Praha ES ČVUT 1991 Polák J.: Katodická protikorozní ochrana a způsob ochrany, Praha Chemoprojekt 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Doporučená literatura. 2. Klima měst, sídel a budov. Hydraulika potrubí. 3. Vodovod. Vodovodní přípojka. Vnitřní vodovod. Požární vodovod. 4. Kanalizace. Kanalizační přípojka. Vnitřní kanalizace. Typologie hygienických zařízení 5. Plynovod. Plynovodní přípojky. Vnitřní plynovod. 6. Instalační celky. 7. Elektrické rozvody - silnoproud. 8. Elektrické rozvody - slaboproud. 9. Hromosvody a uzemnění 10. Výtahy a pohyblivé schody. 11. Osvětlení umělé a denní. 12. Zařízení elektrické ochrany budov, staveb a produktovodů. 13. Informační a kybernetická technika. Digitalizace a senzorizace měření. 14. Ekologie a úspory energie. Netradiční energetické zdroje. Cvičení: 1. Doporučená literatura a normy. 2. Stanovení prostředí. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 3. Vodovod. Vodovodní přípojka. Vnitřní vodovod. Vodovodní armatury. 4. Vodovod. Výpočet vnitřního vodovodu. Požární vodovod. 5. Kanalizace. Kanalizační přípojka. Vnitřní kanalizace. Zařizovací předměty. 6. Plynovod. Plynovodní přípojky. Vnitřní plynovod. Plynové spotřebiče. 7. Instalační celky. 8. Návrh vnitřní elektroinstalace - silnoproud. Elektroměry. 8. Návrh vnitřní elektroinstalace - slaboproud. 9. Návrh hromosvody a uzemnění. 10. Návrh konstrukce elektrického výtahu. 12. Výpočet denního a umělého osvětlení. 13. Návrh netradičních zdrojů energie. 14. Hodnocení projektu. Projekt: A. Situace 1. Technická zpráva stavební části s označením a popisem jednotlivých místností. 2. Situace. B. Projekt vodovodu 3. Technická zpráva projektu vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky. Stanovení spotřeby vody, návrh a posouzení vnitřního vodovodu, popis zařizovacích předmětů atd.. 4. Půdorysy typických podlaží – stoupací a připojovací potrubí. 5. Půdorys podlaží – ležatý rozvod studené a teplé vody. 6. Svislý řez vodovodní stoupačkou s připojovacím potrubím. C. Projekt kanalizace 7. Technická zpráva projektu vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky. Stanovení výpočtového průtoku dešťových a splaškových vod, návrh a posouzení potrubí. 8. Půdorysy typických podlaží – odpadní, připojovací a větrací potrubí. 9. Půdorys podlaží – svodné potrubí, napojení přípojky. 10.Svislý řez splaškové a dešťové kanalizace. 11.Podélný řez hlavní větví svodného potrubí splaškové kanalizace. D. Projekt plynovodu 12.Technická zpráva projektu vnitřního plynovodu a plynovodní přípojky. Stanovení výpočtové spotřeby plynu, návrh a posouzení potrubí. 13.Půdorysy typických podlaží – plynovodní stoupačky a připojovací potrubí. 14.Půdorys podlaží – ležatý rozvod. 15.Svislý řez domovního plynovodu. E. Projekt vnitřní elektroinstalace 16. Technická zpráva projektu vnitřní elektroinstalace 17. Půdorysy podlaží – světelný, zásuvkový, slaboproud okruh. 18. Návrh hromosvodu a uzemnění. F. Projekt osvětlení. 19. Technická zpráva projektu osvětlení. Výpočet denního a umělého osvětlení. 20. Půdorysy podlaží – umístění osvětlovacích těles.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku