225-0038/01 – Building Constructions IV. (PS IV)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
KUR050 Ing. Kateřina Kurfürstová
MAR42 Ing. Jan Mareček, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collecting of basic knowledges from distrikt properties of flat and sloping roofs. Next from properties suplementary thermal isolation buildings and low-energy hauses. This in districtes: 1. Flat roofs. 2. Sloping roofs. 3. Suplementary thermal isolation buildings. 4. Low-energy hauses Comprehension of basic knowledges from reffereted-to properties, thein relative reference and possibillity of application.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The content of the course focuses on external cladding and roofing, failures and recontructions of constructions, design of reconstructions and their validation. Key words: flat roofs - designing, external cladding, fire safety, roof trusses

Compulsory literature:

[1] Medan Mehta Ph.D., Walter Scarborough, Diane Armpriest, Building Construction: Principles, Materials, & Systems (2nd Edition), January 6, 2012, ISBN-10: 0132148692, ISBN-13: 978-0132148696 [2] Francis D. K. Ching, Cassandra Adams, Building Construction Illustrated, October 2, 2000, ISBN-10: 0471358983, ISBN-13: 978-0471358985, Edition: 3rd [3] B. C. Punmia, Ashok Kumar Jain and A. K. Jain, Building Construction, Publisher: Laxmi Publications (30 Dec 2005), Language: English, ISBN-10: 8170080533, ISBN-13: 978-8170080534 [4] Frederick S. Merritt, Building Design and Construction Handbook, Sixth Edition Publisher: McGRAW-HILL: New York, San Francisco, Washington, D.C., Auckland, Bogotá, Caracas, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, Montreal, New Delhi, San Juan, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto, Copyright / Pub. Date: 2001, 1994, 1982, 1975, 1965, 1958 The McGraw-Hill Companies, Inc.,ISBN: 9780070419995 [5] Daniel Roehr, Elizabeth Fassmann, Green Roofs In Integrated Urban Water Systems, Hardcover: 224 pages, Publisher: Routledge (2014), Language: English, ISBN-10: 0415535530, ISBN-13: 978-0415535533

Recommended literature:

Recommended reading is the same required literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Úvod. Základní požadavky na střešní konstrukce. Rozdělení střech. Odvodnění střech - úvod, odvodnění střech vně dispozice. 2. Odvodnění střech dovnitř dispozice. Kanalizační systémy používané při odvodnění střech gravitační a podtlakové. Stanovení velikosti střešních vtoků a svislých dešťových odpadů. Zásady pro řešení odvodnění střech. 3.Vrstvy střešního pláště. Základní vrstvy - nosná vrstva a hydroizolační vrstva (krytina). Povlakové a skládané hydroizolační vrstvy (krytiny). 4.Doplňkové vrstvy střešního pláště - pojistná hydroizolační vrstva, pomocná hydroizolační vrstva, parotěsná vrstva, expanzní vrstva, tepelněizolační vrstva, sklonová vrstva, podkladní vrstva, atd. 5.Ploché střechy - obecná charakteristika, rozdělení. Jednoplášťové ploché střechy nevětrané a větrané. 6.Provozní střechy - střechy pochůzné, pojížděné, střešní zahrady. Lehké ploché střechy. Inverzní střechy. 7.Dvouplášťové ploché střechy  obecná charakteristika, zásady návrhu. Víceplášťové střechy. Zásady konstrukční tvorby detailů plochých střech. 8.Provádění plochých střech. Poruchy a rekonstrukce plochých střech. 9.Šikmé a strmé střechy  obecná charakteristika. Krovy - rozdělení. Dřevěné krovy-soustavy krokevní a vaznicové. 10.Dřevěné krovy vaznicové soustavy. Historické konstrukce krovů.Krovy železobetonové a ocelové. 11.Vazníkové střešní konstrukce. 12.Střechy v extrémních podmínkách. Řešení obytných podkroví. Využití alternativních zdrojů energie v konstrukci střechy 13.Požadavky na vnitřní prostory. Požadavky na obvodové pláště. Energetický audit. 14.Způsoby zateplování objektů  kontaktní a provětrávaný systém. Vnitřní zateplení. Nízkoenergetické domy. Cvičení: 1.Řešení odvodnění šikmých a strmých střech  stanovení spádu střešních rovin, vyřešení jejich průniku. Návrh žlabů  jejich druh, umístění, spád a velikost. Návrh svislých dešťových odpadů  jejich umístění a velikost. 2.Řešení odvodnění plochých střech  návrh odvodnění ploché střechy metodou různého spádu střešních ploch, umístění střešních vtoků, stanovení jejich velikosti. 3.Řešení jednoplášťové střechy nevětrané  návrh skladby střešního pláště, řešení detailů. 4.Řešení jednoplášťové střechy větrané návrh skladby střešního pláště, návrh odvětrání, řešení detailů. 5.Řešení dvouplášťové střechy  návrh skladby dolního a horního střešního pláště, návrh větrané vzduchové vrstvy. 6.Řešení střechy pochůzné, pojížděné a zelené střechy. 7.Řešení lehké jednoplášťové střechy a střechy inverzní. 8.Řešení střechy s nosnou konstrukcí tvořenou vazníky. 9.Řešení střechy s nosnou konstrukcí tvořenou vazníky. 10. Řešení krovu vaznicové soustavy. 11. Řešení krovu vaznicové soustavy. 12. Řešení krovu vaznicové soustavy. 13. Návrh zateplení objektu. 14. Kompletní odevzdání vypracovaných programů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner