225-0038/07 – Pozemní stavitelství IV. (PS IV)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAR01 Ing. Veronika Jordan, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí z oblasti plochých a šikmých střech. Dále pak z oblasti dodatečného zateplování budov a nízkoenergetických domů. Konkrétně se jedná o následující problematiku: 1. Ploché střechy. 2. Šikmé střechy. 3. Dodatečné zateplování budov. 4. Nízkoenergetické domy. Pochopení základních znalostí z uvedené oblasti, jejich vzájemných vztahů a možností aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplní předmětu je problematika navrhování, funkce a provádění střešních plášťů plochých i šikmých střech.

Povinná literatura:

-Hanzalová L., Šilarová Š.: Ploché střechy. Navrhování a sanace. Public History, Praha 2001. ISBN: 80-86445-08-9. -Fajkoš A.: Ploché střechy. CERM Brno, 1997. ISBN: 80-214-0973-X. -Fajkoš A., Novotný M.: Střechy. Základní konstrukce. Grada Publishing, a. s., 2003. ISBN: 80-247-0681-4. - Novotný M., Misar I.: Ploché střechy. Grada Publishing, a. s., 2003. ISBN: 80-7169-530-0. -Fajkoš A., Novotný M., Straka B.: Střechy I. Opravy a rekonstrukce. Grada Publishing, spol. s r. o., 2000. ISBN: 80-7169-825-3. -Kohout J., Tobek A.: Tesařství. Grada Publishing Praha, 1996. ISBN: 80-7169-413-4. -Reinprecht L., Štefko J. Historické stropy a krovy. Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. ABF, a. s., Nakladatelství ARCH, Praha, 2000. ISBN: 80-86165-29-9. -Šála J: Zateplování budov. Grada Publishing, 2000. ISBN: 80-7169-833-4. -Vlček M., Beneš P.: Zateplování staveb. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2000. ISBN: 80-7204-164-9. -Řehánek J. a kol.: Tepelně-technické a energetické vlastnosti budov. Grada Publishing, a. s., 2002. ISBN: 80-7169-582-3. - ČSN 73 1901 Navrhování střech  Základní ustanovení, (leden 1999) -ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb  Základní ustanovení (listopad 2000) -ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb  Povlakové hydroizolace  Základní ustanovení (listopad 2000) -ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební (1987) -Kos J., Matoušek J., Zlámal L.: Pozemní stavitelství III. Návody do cvičení. VUT Brno 1982. ISBN: 80-7204-027-8. -Základní pravidla pro klempířské práce. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Vydání první, březen 2003. ISBN: 80-239-0246-6.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je veškerá povinná literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Úvod. Základní požadavky na střešní konstrukce. Rozdělení střech. Odvodnění střech - úvod, odvodnění střech vně dispozice. 2. Odvodnění střech dovnitř dispozice. Kanalizační systémy používané při odvodnění střech gravitační a podtlakové. Stanovení velikosti střešních vtoků a svislých dešťových odpadů. Zásady pro řešení odvodnění střech. 3.Vrstvy střešního pláště. Základní vrstvy - nosná vrstva a hydroizolační vrstva (krytina). Povlakové a skládané hydroizolační vrstvy (krytiny). 4.Doplňkové vrstvy střešního pláště - pojistná hydroizolační vrstva, pomocná hydroizolační vrstva, parotěsná vrstva, expanzní vrstva, tepelněizolační vrstva, sklonová vrstva, podkladní vrstva, atd. 5.Ploché střechy - obecná charakteristika, rozdělení. Jednoplášťové ploché střechy nevětrané a větrané. 6.Provozní střechy - střechy pochůzné, pojížděné, střešní zahrady. Lehké ploché střechy. Inverzní střechy. 7.Dvouplášťové ploché střechy  obecná charakteristika, zásady návrhu. Víceplášťové střechy. Zásady konstrukční tvorby detailů plochých střech. 8.Provádění plochých střech. Poruchy a rekonstrukce plochých střech. 9.Šikmé a strmé střechy  obecná charakteristika. Krovy - rozdělení. Dřevěné krovy-soustavy krokevní a vaznicové. 10.Dřevěné krovy vaznicové soustavy. Historické konstrukce krovů.Krovy železobetonové a ocelové. 11.Vazníkové střešní konstrukce. 12.Střechy v extrémních podmínkách. Řešení obytných podkroví. Využití alternativních zdrojů energie v konstrukci střechy 13.Požadavky na vnitřní prostory. Požadavky na obvodové pláště. Energetický audit. 14.Způsoby zateplování objektů  kontaktní a provětrávaný systém. Vnitřní zateplení. Nízkoenergetické domy. Cvičení: 1.Řešení odvodnění šikmých a strmých střech  stanovení spádu střešních rovin, vyřešení jejich průniku. Návrh žlabů  jejich druh, umístění, spád a velikost. Návrh svislých dešťových odpadů; jejich umístění a velikost. 2.Řešení odvodnění plochých střech; návrh odvodnění ploché střechy metodou různého spádu střešních ploch, umístění střešních vtoků, stanovení jejich velikosti. 3.Řešení jednoplášťové střechy nevětrané; návrh skladby střešního pláště, řešení detailů. 4.Řešení jednoplášťové střechy větrané návrh skladby střešního pláště, návrh odvětrání, řešení detailů. 5.Řešení dvouplášťové střechy; návrh skladby dolního a horního střešního pláště, návrh větrané vzduchové vrstvy. 6.Řešení střechy pochůzné, pojížděné a zelené střechy. 7.Řešení lehké jednoplášťové střechy a střechy inverzní. 8.Řešení střechy s nosnou konstrukcí tvořenou vazníky. 9.Řešení střechy s nosnou konstrukcí tvořenou vazníky. 10. Řešení krovu vaznicové soustavy. 11. Řešení krovu vaznicové soustavy. 12. Řešení krovu vaznicové soustavy. 13. Návrh zateplení objektu. 14. Kompletní odevzdání vypracovaných programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.