225-0049/01 – Základy stavitelství a architektury ()

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAR01 Ing. Veronika Jordan, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
MOR08 Ing. Jan Morong
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
CSO002 Ing. Lucia Štefanides, MBA
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Architektura, člověk, forma, historie, konstrukce, stavby, stavební hmoty, stavitelství, teorie, urbanismus, vývoj.

Povinná literatura:

Bukovský J., Haas F. : Nauka o projektování Syrový B. : Architektura svědectví dob Pijoan J. : Dějiny umění

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

přednášky 1. Úvod do studia Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava, rozdělení oborů a jejich charakteristika 2. Stavitelství a architektura – význam a úkoly, základní stavební terminologie 3. Stavební formy pravěku a starověku (starší doba kamenná až bronzová, mimoevropské oblasti, Egypt) 4. Stavební formy starověku (Řecko a Řím) 5. Ukázky vybraných staveb - starověk 6. Stavební formy středověku (Byzanc, románský sloh, gotika) 7. Ukázky vybraných staveb - středověk 8. Stavební formy novověku (renesance, baroko) 9. Stavební formy novověku (klasicismus a romantismus, historismus) 10. Stručný přehled stavebních forem mimoevropských oblastí v období středověku a novověku 11. Stavební formy XX. Století 12. Úvod do stavebních a konstrukčních systémů, přehled stavebních hmot a výrobních technologií 13. Současný stav stavitelství a architektury a jejich vliv na ŽP 14. Ukázky vybraných staveb - novověk cvičení 1. Seznámení problematikou stavitelství a architektury. Architektonické slohy a stavební konstrukce 2. Zadání esejí 3. Konstrukční řešení a slohové znaky– pravěk a starověk 4. Konstrukční řešení a slohové znaky– pravěk a starověk 5. Konstrukční řešení a slohové znaky– středověk 6. Konstrukční řešení a slohové znaky– středověk 7. Test – pravěk, starověk 8. Konstrukční řešení a slohové znaky– novověk 9. Konstrukční řešení a slohové znaky– novověk 10. Test – středověk, novověk 11. Konstrukční řešení a slohové znaky– současnost 12. Test – konstrukční systémy současnosti 13. Prezentace vybraných studentských esejí 14. Klasifikovaný zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.