225-0049/01 – Fundamentals of Civil Engineering and Architecture ()

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
GAL04 Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
JAR01 Ing. Veronika Jordan, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
MOR08 Ing. Jan Morong
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
CSO002 Ing. Lucia Štefanides, MBA
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Architecture, human, form, history, structure, constructions, building ma- terials, theory, urbanism, development.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

přednášky 1. Úvod do studia Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava, rozdělení oborů a jejich charakteristika 2. Stavitelství a architektura – význam a úkoly, základní stavební terminologie 3. Stavební formy pravěku a starověku (starší doba kamenná až bronzová, mimoevropské oblasti, Egypt) 4. Stavební formy starověku (Řecko a Řím) 5. Ukázky vybraných staveb - starověk 6. Stavební formy středověku (Byzanc, románský sloh, gotika) 7. Ukázky vybraných staveb - středověk 8. Stavební formy novověku (renesance, baroko) 9. Stavební formy novověku (klasicismus a romantismus, historismus) 10. Stručný přehled stavebních forem mimoevropských oblastí v období středověku a novověku 11. Stavební formy XX. Století 12. Úvod do stavebních a konstrukčních systémů, přehled stavebních hmot a výrobních technologií 13. Současný stav stavitelství a architektury a jejich vliv na ŽP 14. Ukázky vybraných staveb - novověk cvičení 1. Seznámení problematikou stavitelství a architektury. Architektonické slohy a stavební konstrukce 2. Zadání esejí 3. Konstrukční řešení a slohové znaky– pravěk a starověk 4. Konstrukční řešení a slohové znaky– pravěk a starověk 5. Konstrukční řešení a slohové znaky– středověk 6. Konstrukční řešení a slohové znaky– středověk 7. Test – pravěk, starověk 8. Konstrukční řešení a slohové znaky– novověk 9. Konstrukční řešení a slohové znaky– novověk 10. Test – středověk, novověk 11. Konstrukční řešení a slohové znaky– současnost 12. Test – konstrukční systémy současnosti 13. Prezentace vybraných studentských esejí 14. Klasifikovaný zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.