225-0064/01 – Building Constructions I. (PS I.)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ233 Ing. Markéta Černá, Ph.D.
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
CMI016 Ing. Renata Ćmielová
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
HAM18 Ing. Michal Hamala
JAR01 Ing. Veronika Jordan, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
KUB23 Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
RYK007 Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
MAR42 Ing. Jan Mareček, Ph.D.
ORA02 Ing. Pavel Oravec, Ph.D.
PER31 Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
SIN19 Ing. Miloslav Šindel
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
SOU091 Ing. Barbora Strnadlová
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
VLC078 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collecting of basic knowledges and skills in this branches: - Structural Systems - Foudantion Systems - Substructure, substructure waterproofing - Vertical Load-carrying Structures - Cladding, Masonry - Chimney-stalk and Ventilation - Non-carrying structures and partition walls Comprehension of basic ideas, correlations and its aplication by analysis of the problems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The content focuses on structural systems of buildings, masonry, prefabricated constructions, foundations and foundation engineering, incl. categorization of foundation structures, walls, partitions and protection of contructions against water and moisture, substructure. Keywords: structural systems of constructions, excavation and foundations, deep and flat foundations, walls, partitions, water-proofing, substructure.

Compulsory literature:

[1] Medan Mehta Ph.D., Walter Scarborough, Diane Armpriest, Building Construction: Principles, Materials, & Systems (2nd Edition), January 6, 2012, ISBN-10: 0132148692, ISBN-13: 978-0132148696 [2] Francis D. K. Ching, Cassandra Adams, Building Construction Illustrated, October 2, 2000, ISBN-10: 0471358983, ISBN-13: 978-0471358985, Edition: 3rd [3] B. C. Punmia, Ashok Kumar Jain and A. K. Jain, Building Construction, Publisher: Laxmi Publications (30 Dec 2005), Language: English, ISBN-10: 8170080533, ISBN-13: 978-8170080534 [4] Frederick S. Merritt, Building Design and Construction Handbook, Sixth Edition Publisher: McGRAW-HILL: New York, San Francisco, Washington, D.C., Auckland, Bogotá, Caracas, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, Montreal, New Delhi, San Juan, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto, Copyright / Pub. Date: 2001, 1994, 1982, 1975, 1965, 1958 The McGraw-Hill Companies, Inc.,ISBN: 9780070419995

Recommended literature:

Recommended reading is the same required literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Konstrukční systémy 2.-5. Zakládání, základové konstrukce, plošné a hlubinné základy, výkopy 6.-7. Spodní stavba budov podsklepených, nepodsklepených, hydroizolace spodní stavby 8.-9. Svislé nosné konstrukce, stěny zděné a monolitické, konstrukční úpravy 10.-11. Obvodové pláště 12. Komíny a ventilační průduchy 13.-14. Nenosné konstrukce, příčky Cvičení: 1. Základní pravidla tvorby výkresů – požadavky na kreslení, formáty výkresů, měřítka, popisování, úpravy ve výkresech, označování materiálů 2. Základní pravidla tvorby výkresů – zařizovací předměty, kótování ve stavebních výkresech. 3. Zásady zobrazování staveb – výkresy situační, vytyčovací, technické požadavky, zakreslování a kótování, detaily 4. Základní pravidla zobrazování stavebních objektů - půdorysy, svislé řezy, pohledy, označování, legendy 5. Kreslení oken, dveří a vrat - způsoby zakreslování, kótování (dílčí půdorysy a řezy) 6. Spodní stavba a hydroizolace – vybrané detaily (dílčí půdorysy a řezy). 7. Výkopy a základy - (dílčí půdorysy a řezy) 8. Příklad návrhu a posouzení základů 9. Svislé nosné konstrukce - stěny, překlady - stěnové a skeletové systémy (dílčí půdorysy a řezy) 10. Obvodové pláště – stěny, překlady - stěnové systémy a skeletové systémy (dílčí půdorysy a řezy). Nenosné konstrukce – způsoby zakreslování, úpravy (dílčí půdorysy a řezy) 11. Komínové a ventilační průduchy; prostupy, výklenky a drážky (dílčí půdorysy a řezy). Zadání projektu 1:50 (event. dílčí části): Půdorys a řez základů, půdorys a řez objektu (viz. cv.1-11) 12. Zpracování projektu 1:50 13. Zpracování projektu 1:50 - dokončení 14. Kompletace semestrální práce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.