225-0070/01 – Technologie staveb (TS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: Realizace - zemní práce Realizace - zajištění stability výkopu Realizace monolitických betonových konstrukcí - Základy - Monolitický skelet – bednění – armován – výroba betonu – ukládání, doprava a ošetřování betonu – hrubá stavba – zdění – vodorovné kce – práce PSV Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá vybranými výrobními procesy technologického stadia spodní stavby, hrubé vrchní stavby a procesů vnitřních a dokončovacích. Součástí je časový plán stavby a základní koncepce staveništního provozu. Předpokládá se uplatnění znalostí již získaných z předmětů technických, ekonomických a společenských. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Osvojení si základních poznatků a technologických postupů z oblasti provádění staveb.

Povinná literatura:

B. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I., VUT Brno 1991 J. Tillman: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektum Praha 1992 F. Musil: Technologie pozemních staveb, VUT Brno 1989

Doporučená literatura:

B. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I., VUT Brno 1991 J. Tillman: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektum Praha 1992 F. Musil: Technologie pozemních staveb, VUT Brno 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod do technologie staveb, členění, základní pojmy a definice. 2. Příprava stavby, hlavní účastníci výstavby. 3. Zemní práce, příprava, tuhé terénní úpravy, hloubení jam, rýh a šachet, zabezpečení výkopů, inže-nýrské sítě. 4. Zakládání staveb. 5. Lešení. 6. Bednění monolitických konstrukcí. 7. Vyztužování betonových konstrukcí. 8. Betonování. 9. Práce zednické a kamenické. 10. Výroba a montáž ŽB konstrukcí. 11. Výstavba objektů se ske1etovou konstrukcí. 12. Zařízení staveniště. 13. Stavebně technologická studie, stavebně technologicky projekt. 14. Časové plánování. Cvičení: 1. - 3. Výkopy. 4. - 5. Založení objektu, technologický postup. 6. - 7. Inženýrské sítě. 8. - 9. Postup při realizaci vícepodlažního objektu. 10.-11. Zařízení staveniště. 12.-13. Časové plány. 14. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku