225-0070/01 – Building Technologies (TS)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantorIng. Pavel Vlček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collecting of basic knowledge and skills in this branches: Realization - earth works Realization - security of stability cut Realization monolithic concrete construction - foundations - monolithic skeleton - boarding - armouring - concrete production - storing, transfering and attandance of concrete Comprehension of basic ideas, correlations and its application by analysis of the problems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course deals with selected manufacturing processes of technological stage lower construction, rough upper structure and internal processes and finishing. As part of the timetable construction and the basic concept of the building operation. assumed application of knowledge already gained from the subjects of technical, economic and social.

Compulsory literature:

Edward Allen, Joseph Iano: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods , Publication Date: December 10, 2008 | ISBN-10: 047007468X | ISBN-13: 978-0470074688 | Edition: 5 Asif Syed: Advanced Building Technologies for Sustainability (Wiley Series in Sustainable Design), Publication Date: July 3, 2012 | ISBN-10: 0470546034 | ISBN-13: 978-0470546031 | Edition: 1 James Ambrose, Patrick Tripeny: Building Structures [Hardcover], Publication Date: October 18, 2011 | ISBN-10: 0470542608 | ISBN-13: 978-0470542606 | Edition: 3

Recommended literature:

No other recommended literature

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod do technologie staveb, členění, základní pojmy a definice. 2. Příprava stavby, hlavní účastníci výstavby. 3. Zemní práce, příprava, tuhé terénní úpravy, hloubení jam, rýh a šachet, zabezpečení výkopů, inže-nýrské sítě. 4. Zakládání staveb. 5. Lešení. 6. Bednění monolitických konstrukcí. 7. Vyztužování betonových konstrukcí. 8. Betonování. 9. Práce zednické a kamenické. 10. Výroba a montáž ŽB konstrukcí. 11. Výstavba objektů se ske1etovou konstrukcí. 12. Zařízení staveniště. 13. Stavebně technologická studie, stavebně technologicky projekt. 14. Časové plánování. Cvičení: 1. - 3. Výkopy. 4. - 5. Založení objektu, technologický postup. 6. - 7. Inženýrské sítě. 8. - 9. Postup při realizaci vícepodlažního objektu. 10.-11. Zařízení staveniště. 12.-13. Časové plány. 14. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3607) Civil Engineering (3607R039) Facility Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.