225-0070/02 – Technologie staveb (TS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
TIC15 Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: Realizace - zemní práce Realizace - zajištění stability výkopu Realizace monolitických betonových konstrukcí - Základy - Monolitický skelet – bednění – armován – výroba betonu – ukládání, doprava a ošetřování betonu – hrubá stavba – zdění – vodorovné kce – práce PSV Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá vybranými výrobními procesy technologického stadia spodní stavby, hrubé vrchní stavby a procesů vnitřních a dokončovacích. Součástí je časový plán stavby a základní koncepce staveništního provozu. Předpokládá se uplatnění znalostí již získaných z předmětů technických, ekonomických a společenských. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Osvojení si základních poznatků a technologických postupů z oblasti provádění staveb.

Povinná literatura:

B. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I., VUT Brno 1991 J. Tillman: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektum Praha 1992 F. Musil: Technologie pozemních staveb, VUT Brno 1989

Doporučená literatura:

B. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I., VUT Brno 1991 J. Tillman: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektum Praha 1992 F. Musil: Technologie pozemních staveb, VUT Brno 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, vysvětlení významu technologie staveb, její terminologie a návazností na ostatní discipliny 2. Stavebně technologická příprava, technologický předpis, jeho význam, obsah a struktura, ISO řady 9000 ve vztahu k technologii 3. Předvýrobní příprava, Výrobní příprava, Provozní příprava, Vedení stavby, Stavební deník – vše ve vztahu k technologickým předpisům a postupům 4. Cenová soustava a číselníky URS Praha, její význam, obsah a struktura , vysvětlení TSKP jako základu pro třídění technologie 5. Zemní práce 6. Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 7. Svislé a kompletní konstrukce 8. Vodorovné konstrukce / .. Komunikace – jen okrajově/ 9. Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní, Konstrukce a práce PSV 10. Ostatní konstrukce a práce, bourání, Montážní stavební práce /Trubní vedení- jen okrajově/ 11. Bezpečnost práce na stavbách Rizika škody ve výstavbě Cvičení: Úvod (organizace), program a cíl cvičení předmětu Technologie staveb, podmínky zápočtu, požadavky na vypracování programů, rekognoskace znalostí – předmět Technologie a řízení výstavby – 3.ročník Technologický předpis na provádění vybrané technologické etapy v návaznosti na Projekt Harmonogram provádění prací vybrané technologické etapy - zemní práce – situace stavby HUT, výkres výkopu, návrh strojů a odvozních prostředků. Ocenění vybrané technologické etapy Harmonogram provádění prací – čerpání financí Technologie provádění hydroizolací – fólie Technologie provádění hydroizolací – stěrky Porovnání obou variant – kompletace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 50  0 3
        Písemka Písemka 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.