225-0070/02 – Building Technologies (TS)

Gurantor departmentDepartment of Building ConstructionsCredits4
Subject guarantorIng. Pavel Vlček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CMI74 Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
FAB034 Ing. Radek Fabian, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
TIC15 Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
HUS24 Ing. Marie Wolfová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Collecting of basic knowledge and skills in this branches: Realization - earth works Realization - security of stability cut Realization monolithic concrete construction - foundations - monolithic skeleton - boarding - armouring - concrete production - storing, transfering and attandance of concrete Comprehension of basic ideas, correlations and its application by analysis of the problems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course deals with selected manufacturing processes of technological stage lower construction, rough upper structure and internal processes and finishing. As part of the timetable construction and the basic concept of the building operation. assumed application of knowledge already gained from the subjects of technical, economic and social.

Compulsory literature:

Edward Allen, Joseph Iano: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods , Publication Date: December 10, 2008 | ISBN-10: 047007468X | ISBN-13: 978-0470074688 | Edition: 5 Asif Syed: Advanced Building Technologies for Sustainability (Wiley Series in Sustainable Design), Publication Date: July 3, 2012 | ISBN-10: 0470546034 | ISBN-13: 978-0470546031 | Edition: 1 James Ambrose, Patrick Tripeny: Building Structures [Hardcover], Publication Date: October 18, 2011 | ISBN-10: 0470542608 | ISBN-13: 978-0470542606 | Edition: 3

Recommended literature:

No other recommended literature

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod, vysvětlení významu technologie staveb, její terminologie a návazností na ostatní discipliny 2. Stavebně technologická příprava, technologický předpis, jeho význam, obsah a struktura, ISO řady 9000 ve vztahu k technologii 3. Předvýrobní příprava, Výrobní příprava, Provozní příprava, Vedení stavby, Stavební deník – vše ve vztahu k technologickým předpisům a postupům 4. Cenová soustava a číselníky URS Praha, její význam, obsah a struktura , vysvětlení TSKP jako základu pro třídění technologie 5. Zemní práce 6. Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 7. Svislé a kompletní konstrukce 8. Vodorovné konstrukce / .. Komunikace – jen okrajově/ 9. Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní, Konstrukce a práce PSV 10. Ostatní konstrukce a práce, bourání, Montážní stavební práce /Trubní vedení- jen okrajově/ 11. Bezpečnost práce na stavbách Rizika škody ve výstavbě Cvičení: Úvod (organizace), program a cíl cvičení předmětu Technologie staveb, podmínky zápočtu, požadavky na vypracování programů, rekognoskace znalostí – předmět Technologie a řízení výstavby – 3.ročník Technologický předpis na provádění vybrané technologické etapy v návaznosti na Projekt Harmonogram provádění prací vybrané technologické etapy - zemní práce – situace stavby HUT, výkres výkopu, návrh strojů a odvozních prostředků. Ocenění vybrané technologické etapy Harmonogram provádění prací – čerpání financí Technologie provádění hydroizolací – fólie Technologie provádění hydroizolací – stěrky Porovnání obou variant – kompletace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.