225-0070/05 – Technologie staveb (TS)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL60 Ing. Marcela Halířová, Ph.D.
SKU43 prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
LON0010 Ing. Veronika Longauerová
TES046 Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: Realizace - zemní práce Realizace - zajištění stability výkopu Realizace monolitických betonových konstrukcí - Základy - Monolitický skelet – bednění – armován – výroba betonu – ukládání, doprava a ošetřování betonu – hrubá stavba – zdění – vodorovné kce – práce PSV Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá vybranými výrobními procesy technologického stadia spodní stavby, hrubé vrchní stavby a procesů vnitřních a dokončovacích. Součástí je časový plán stavby a základní koncepce staveništního provozu. Předpokládá se uplatnění znalostí již získaných z předmětů technických, ekonomických a společenských. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Osvojení si základních poznatků a technologických postupů z oblasti provádění staveb.

Povinná literatura:

B. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I., VUT Brno 1991 J. Tillman: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektum Praha 1992 F. Musil: Technologie pozemních staveb, VUT Brno 1989

Doporučená literatura:

B. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I., VUT Brno 1991 J. Tillman: Příprava, provádění a užívání staveb, Prospektum Praha 1992 F. Musil: Technologie pozemních staveb, VUT Brno 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy Průběžná kontrola vypracování jednotlivých úkolů ve cvičení. V průběhu přednášek řízená diskuse se zpětnou vazbou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod do technologie staveb, členění, základní pojmy a definice. 2. Příprava stavby, hlavní účastníci výstavby. 3. Zemní práce, příprava, tuhé terénní úpravy, hloubení jam, rýh a šachet, zabezpečení výkopů, inženýrské sítě. 4. Zakládání staveb. 5. Lešení. 6. Bednění monolitických konstrukcí. 7. Vyztužování betonových konstrukcí. 8. Betonování. 9. Práce zednické a kamenické. 10. Výroba a montáž ŽB konstrukcí. 11. Výstavba objektů se ske1etovou konstrukcí. 12. Zařízení staveniště. 13. Stavebně technologická studie, stavebně technologicky projekt. 14. Časové plánování. Cvičení: 1. - 3. Výkopy. 4. - 5. Založení objektu, technologický postup. 6. - 7. Inženýrské sítě. 8. - 9. Postup při realizaci vícepodlažního objektu. 10.-11. Zařízení staveniště. 12.-13. Časové plány. 14. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku